Kámen a písek, spol. s r.o.

Největší výrobce drceného kameniva v Jihočeském kraji

Jsme moderní těžební společností, naším produktem je kompletní sortiment kvalitního drceného kameniva, které lze použít ve všech oborech stavebnictví. Naše produkce se pohybuje okolo 2.500.000 tun ročně. V současnosti provozujeme po celých Jižních Čechách deset kamenolomů – Plešovice, Ševětín, Písek, Rejta, Kobylí Hora/​Prachatice, Krty, Bor/​Lutová, Jistec, Zrcadlová Huť a Štiptoň. Naše provozy jsou vybaveny nejmodernější drtící a třídící technikou. Myslíme i na ekologii provozu, používáme protiprašná a protihluková zařízení, kterými účinně snižujeme emise prachu a hluku do okolního prostředí. Po ukončení hornické činnosti provádíme účinné rekultivace a plochy zasažené těžbou vracíme zpět přírodě a lidskému společenství.

Vyberte si svou frakci ➞

Produkty a služby

Kamenivo

Vyrábíme drcené kamenivo dle platných evropských norem pro veškeré použití ve stavebnictví. V našich kamenolomech zpracováváme na staconárních i mobilních technologiích tvrdé vyvřelé horniny granulit, granodiorit, rula a v lomu Krty kvalitní bílý krystalický vápenec.

Díky používání nejmodernějších mobilních drticích a třídících linek jsme schopni pokrýt i nárazové požadavky trhu, zejména při významných infrastrukturních stavbách. S námi tak máte jistotu, že splníme veškeré Vaše množstevní i kvalitativní požadavky.

Spedice

Pro kompletní zajištění služby našim zákazníkům vzniklo samostatné středisko Spedice KaP. Díky naší spedici umíme v rámci jediného telefonátu našeho zákazníka zajistit dodávku kameniva až na místo určení.

V Českých Budějovicích na Okružní ulici jsme vybudovali Prodejní terminál, z kterého rychle a operativně zásobujeme stavby a zákazníky v tomto regionu bez nutnosti dojíždět do jednotlivých kamenolomů. Tímto jsme vylepšili zákaznický servis a zrychlili zásobování staveb.

Strojní dílny

Pro technickou podporu provozoven a co nejrychlejší opravy a zajištění stálého provozu slouží ústřední dílna, jejímž hlavním úkolem jsou opravy našeho strojního zařízení. Její velká kapacita a vysoká odbornost dovoluje provádět opravárenské, zámečnické, svářečské a elektromontážní práce i pro jiné subjekty.

TenisCentrum

Naše TenisCentrum v Českém Krumlově.

TenisCentrum je sportovně rekreační areál na Chvalšinské ulici v Českém Krumlově. Součástí areálu je tenisová hala se třemi kurty s umělou trávou, 4 venkovní antukové kurty, hřiště pro beach volejbal, multifunkční hřiště a venkovní bazén.

Ubytovat se můžete v penzionu se 7 pokoji a 21 lůžky.

Součástí aeálu je restaurace s moderní českou kuchyní s 50 místy a venkovní terasou taktéž s 50 místy.

Naše lomy

Jedinečně husté pokrytí Jihočeského kraje našimi kamenolomy minimalizuje vzdálenosti a tím i náklady na dopravu kameniva. Zatím poslední akvizicí z roku 2015 je kamenolom Jistec.

Zobrazit seznam všech lomů

Reference

Dodávkami našeho kameniva se podílíme na mnoha významných stavbách, ať už se jedná o dálnice, silnice, železnice, bytovou či průmyslovou výstavbu nebo vodní stavby. Naší výhodou je kvalitní surovina, vysoká kapacita a kvalita výroby, vynikající pokrytí jihočeského regionu sítí kamenolomů.

Obchvat Strážkovice

Lom: Rejta
Zhotovitel: Eurovia, Chazep
Realizace: 2021

Letiště Č.Budějovice, rozšíření přistávací dráhy

Lom: Plešovice
Zhotovitel: Hochtief
Realizace: 2017-2018
Poznámka: Kamenivo do betonu PDK 8/16, 11/22, mobilní betonárna přímo na místě stavby, Konstrukční vrstvy PDK 0/63

IV. železniční koridor Veselí/Luž.-Horusice

Lom: Ševětín
Zhotovitel: Eurovia
Realizace: 2012-2014
Poznámka: Výměna podloží, železniční spodek, železniční svršek, PDK 0/32 kv, PDK 32/63 B I

Propojení dopravních okruhů Č.Budějovice

Lom: Ševětín , Plešovice
Zhotovitel: Strabag Č.Budějovice, Chazep
Realizace: 2009
Poznámka: Výměna podloží, aktivní zóna, konstrukční vrstvy, použití frakce 0/16 s pojivem

Dálnice D4 Mirotice - Třebkov, Nová Hospoda

Lom: Písek
Zhotovitel: Eurovia CZ
Realizace: 2007
Poznámka: Konstrukční vrstvy PDK O/63, MZK 0/32

Aktuality

Realizace projektu z programu Úspora energií IV

4. 11. 2019

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je zefektivnění výroby s nižší ekologickou stopou a výrazná úspora energie. Předpokládá se výměna stávajících technologií, které mají relativně vysokou spotřebu paliva. Předmětem předkládaného projektu je výměna strojního vybavení společnosti. Po realizaci projektu se sníží konečná spotřeba energie během výrobní činnosti – dojde také k výraznému snížení energetické náročnosti-snížení CO2, úspoře energií v procesu výroby, úspoře nákladů na opravy, zlepšení pracovního prostředí a celkovému rozvoji společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Zobrazit celou aktualitu

Zobrazit všechny aktuality

Partnerské firmy

Jsme členy těchto sdružení