Kámen a písek, spol. s r.o.

Největší výrobce drceného kameniva v Jihočeském kraji

Jsme moderní těžební společností, naším produktem je kompletní sortiment kvalitního drceného kameniva, které lze použít ve všech oborech stavebnictví. Naše produkce se pohybuje okolo 2.500.000 tun ročně. V současnosti provozujeme po celých jižních Čechách deset kamenolomů – Plešovice, Ševětín, Písek, Rejta, Kobylí Hora/​Prachatice, Krty, Bor/​Lutová, Jistec, Zrcadlová Huť a Štiptoň. Naše provozy jsou vybaveny nejmodernější drtící a třídící technikou. Myslíme i na ekologii provozu, používáme protiprašná a protihluková zařízení, kterými účinně snižujeme emise prachu a hluku do okolního prostředí. Po ukončení hornické činnosti provádíme účinné rekultivace a plochy zasažené těžbou vracíme zpět přírodě a lidskému společenství.

Vyberte si svou frakci ➞

Produkty a služby

Kamenivo

Vyrábíme drcené kamenivo dle platných evropských norem pro veškeré použití ve stavebnictví. V našich kamenolomech zpracováváme na staconárních i mobilních technologiích tvrdé vyvřelé horniny granulit, granodiorit, rula a v lomu Krty kvalitní bílý krystalický vápenec.

Díky používání nejmodernějších mobilních drticích a třídících linek jsme schopni pokrýt i nárazové požadavky trhu, zejména při významných infrastrukturních stavbách. S námi tak máte jistotu, že splníme veškeré Vaše množstevní i kvalitativní požadavky.

Spedice

Pro kompletní zajištění služby našim zákazníkům vzniklo samostatné středisko Spedice KaP. Díky naší spedici umíme v rámci jediného telefonátu našeho zákazníka zajistit dodávku kameniva až na místo určení.

V Českých Budějovicích na Okružní ulici jsme vybudovali Prodejní terminál, z kterého rychle a operativně zásobujeme stavby a zákazníky v tomto regionu bez nutnosti dojíždět do jednotlivých kamenolomů. Tímto jsme vylepšili zákaznický servis a zrychlili zásobování staveb.

Strojní dílny

Pro technickou podporu provozoven a co nejrychlejší opravy a zajištění stálého provozu slouží ústřední dílna, jejímž hlavním úkolem jsou opravy našeho strojního zařízení. Její velká kapacita a vysoká odbornost dovoluje provádět opravárenské, zámečnické, svářečské a elektromontážní práce i pro jiné subjekty.

TenisCentrum

Naše TenisCentrum v Českém Krumlově.

TenisCentrum je sportovně rekreační areál na Chvalšinské ulici v Českém Krumlově. Součástí areálu je tenisová hala se třemi kurty s umělou trávou, 4 venkovní antukové kurty, hřiště pro beach volejbal, multifunkční hřiště a venkovní bazén.

Ubytovat se můžete v penzionu se 7 pokoji a 21 lůžky.

Součástí aeálu je restaurace s moderní českou kuchyní s 50 místy a venkovní terasou taktéž s 50 místy.

Naše lomy

Jedinečně husté pokrytí Jihočeského kraje našimi kamenolomy minimalizuje vzdálenosti a tím i náklady na dopravu kameniva. Zatím poslední akvizicí z roku 2015 je kamenolom Jistec.

Zobrazit seznam všech lomů

Reference

Dodávkami našeho kameniva se podílíme na mnoha významných stavbách, ať už se jedná o dálnice, silnice, železnice, bytovou či průmyslovou výstavbu nebo vodní stavby. Naší výhodou je kvalitní surovina, vysoká kapacita a kvalita výroby, vynikající pokrytí jihočeského regionu sítí kamenolomů.

Obchvat Strážkovice

Lom: Rejta
Zhotovitel: Eurovia, Chazep
Realizace: 2021

Letiště Č.Budějovice, rozšíření přistávací dráhy

Lom: Plešovice
Zhotovitel: Hochtief
Realizace: 2017-2018
Poznámka: Kamenivo do betonu PDK 8/16, 11/22, mobilní betonárna přímo na místě stavby, Konstrukční vrstvy PDK 0/63

IV. železniční koridor Veselí/Luž.-Horusice

Lom: Ševětín
Zhotovitel: Eurovia
Realizace: 2012-2014
Poznámka: Výměna podloží, železniční spodek, železniční svršek, PDK 0/32 kv, PDK 32/63 B I

Propojení dopravních okruhů Č.Budějovice

Lom: Ševětín , Plešovice
Zhotovitel: Strabag Č.Budějovice, Chazep
Realizace: 2009
Poznámka: Výměna podloží, aktivní zóna, konstrukční vrstvy, použití frakce 0/16 s pojivem

Dálnice D4 Mirotice - Třebkov, Nová Hospoda

Lom: Písek
Zhotovitel: Eurovia CZ
Realizace: 2007
Poznámka: Konstrukční vrstvy PDK O/63, MZK 0/32

Partnerské firmy

Jsme členy těchto sdružení