Kámen a písek, spol. s r.o.

Jsme těžební společností, jejíž hlavní činností je výroba a prodej drceného kameniva a lomového kamene.

Vlastníme 10 kamenolomů v Jihočeském kraji.

Mezi další naše činnosti patří mimo jiné i trhací práce, restaurační, ubytovací a sportovní služby, opravy technických zařízení, doprava a spediční služby.

Historie a současnost

Naše historie sahá daleko před druhou světovou válku, ale až po roce 1964 můžeme hovořit o struktuře výroby a soustředění kamenolomů Plešovice, Ševětín, Kobylí Hora, Krty a Zrcadlová Huť, které byly součástí národního podniku Západočeské kamenolomy a štěrkopísky.

Po roce 1990 vznikl delimitací státní podnik Kamenolomy Český Krumlov, z něhož byla v rámci privatizace založena naše společnost. V roce 2004 jsme akvizicí získali další dva kamenolomy, Písek a Rejta, čímž jsme rozšířili pokrytí trhu v Jihočeském kraji o další regiony.

V roce 2013 proběhla akvizice lomů Bor a Štiptoň a od roku 2015 vlastníme lom Jistec.

Jsme tradiční a zároveň největší výrobce drceného kameniva v Jihočeském kraji. Díky neustálým investicím do modernizace technologie výroby, silné orientaci na zákazníka a na uspokojování jeho potřeb jsme se stali jednou z vůdčích společností ve svém oboru v České republice.

Naše produkce se pohybuje okolo 2.500.000 tun ročně. Dalším krokem pro dokonalý servis našich zákazníků je pořízení nejmodernější mobilní drticí linky, díky které jsme schopni pokrýt nárazové požadavky trhu, zejména při významných infrastrukturních stavbách. Náš zákazník tak má jistotu, že všechny jeho požadavky množstevní i kvalitativní jsme schopni splnit.

Naše teze a cíle

Spokojený zákazník

Jsme firmou orientující se silně na zákazníka. Sledujeme a plníme potřeby a přání našich zákazníků. Naše výrobky jsou totožné s požadavky a představou zákazníků.

Kvalitní výrobce

Modernizujeme výrobní linky a pravidelně udržujeme naše výrobní zařízení v dokonalém technickém stavu. Neustále snižujeme výrobní náklady. Naše výrobky jsou shodné s technickými požadavky norem a předpisů.

Spokojený a kvalitní zaměstnanec

Dobří a spokojení zaměstnanci jsou největším bohatstvím firmy. Zaměstnance vychováváme k hrdosti na firmu, ve které pracuje, a na své výrobky. Vytváříme sociální jistoty pro každého našeho zaměstnance.

Kvalitní dodavatel

Chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele. Pravidelně je hodnotíme a úzce s nimi spolupracujeme.

Přístup k okolí a životnímu prostředí a hospodaření s energií

Není nám lhostejné v jakém prostředí žijeme a podnikáme. Udržujeme životní prostředí a své okolí na úrovni dle předpisů i oprávněných požadavků občanů.

Usilujeme o efektivní využití energetických zdrojů a snižování energetické náročnosti všech realizovaných procesů. Trvale dodržujeme příslušné právní požadavky v oblasti životního prostředí a hospodaření s energií.

Vedení společnosti

Znalost svého oboru, chuť poctivě pracovat, ochota vzdělávat se, schopnost přizpůsobit se vzrůstajícím nárokům – to je tvář vedení naší společnosti. Lidé, kteří jsou ve správný čas na správném místě. Lidé, kteří umějí rozlišit prioritní a nepodstatné.

Záruka kvality – firemní laboratoř

Vyrábíme široký sortiment drceného kameniva výborné kvality a technických parametrů. Trvalé jakosti dosahujeme dlouhodobě, což svědčí o tradici a zkušenosti s touto výrobou, navíc spojenou s novými technologiemi a zkušenostmi kvalitních pracovníků. To potvrzuje fakt, že naše výrobky jsou zabudovány do většiny velkých staveb v Jihočeském kraji.

Všechny naše výrobky máme řádně certifikovány dle nově zavedených evropských norem. Naši zákazníci mohou tak své výrobky, především prefabrikáty, dodávat i na zahraniční trh.

Vysoké úrovně výrobků trvale dosahujeme díky zavedenému systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016 v rámci společnosti, a to od roku 1998. Zmiňovaný kontrolní systém představuje nejen pravidelnou certifikaci a dohled akreditovaných laboratoří a certifikačního orgánu, ale i náročný systém pravidelné vlastní kontroly ve firemní laboratoři.

Pro zlepšení a udržení úrovně kvality úzce spolupracujeme s nejzkušenějšími odborníky v oboru, ostatními laboratořemi a zákazníky.

Dokumenty

ISO 9001: 2016, ISO 50001:2019

Jsme držiteli:

Certifikát systému managementu kvality (QMS) pro těžbu, zpracování a prodej drceného a těženého kameniva dle ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikát systému managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001:2019