Kamenolom Rejta

Zásobuje oblast Trhových Svinů, Nových Hradů a částečně České Budějovice

V pracovní dny 6:30–15:00, pauza 10:30–11:00

Poslední nakládka 14:40

Frakce Produkt Norma
PDK 0/4 PDK ČSN EN 13242+A1
PDK 4/8 PDK ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043
PDK 8/16 PDK ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043
PDK 11/22 PDK ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043
PDK 32/63 PDK ČSN EN 13242+A1
PDK 32/63 BI PDK ČSN EN 13450
PDK 32/63 B0 PDK ČSN EN 13450
PDK 0/32 PDK (ŠDA) ČSN EN 13242+A1, (ČSN EN 13285)
PDK 0/32 kv PDK dle OTP SŽ
PDK 0/63 kv PDK dle OTP SŽ
PDK 0/63 PDK (ŠDA) ČSN EN 13242+A1, (ČSN EN 13285)
G-F 0/125 G-F ČSN 736133, zák.č. 102/2001 Sb.
GP 63/125 GP ČSN 736133, zák.č. 102/2001 Sb.
LK - netříděný, Lomový kámen netříděný Lomový kámen netříděný zák.č. 102/2001 Sb.
Lomový kámen netříděný - stavební 200/500 Lomový kámen netříděný - stavební zák.č. 102/2001 Sb.
Soliterní kámen Solitérní kámen zák.č. 102/2001 Sb.
SDK 0/125 pv SDK ČSN EN 13242+A1

Vysvětlivky

Vyrábíme drcené kamenivo a lomový kámen pro všechny aplikace ve stavebnictví. Jednotlivé frakce kameniva jsou řádně certifikovány a pravidelně zkoušeny dle evrpských norem na kamenivo a dalších technologických norem dle konkrétního použití.

Frakce:

Rozdělení kameniva dle velikosti zrna, které se získá přesíváním přes soustavu sít. Frakce označuje rozmezí velikosti ok spodního a horního síta v milimetrech. Čím větší číslo, tím větší kamenivo. Př.: PDK 4/8 - přírodní drcené kamenivo o velikosti zrn 4-8 mm.

Zkratky:

 • PDK: Přírodní drcené kamenivo

 • PTK: Přírodní těžené kamenivo

 • MZK: mechanicky zpevněné kamenivo

 • ŠD: štěrkodrť

 • G-F: štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy

 • GP: štěrk špatně zrněný

 • S-F: písek s příměsí jemnozrnné zeminy

 • Kamenitá sypanina - sypanina vzniklá rozrušením (těžbou) skalní horniny

Na výrobky, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, je vydáno  Prohlášení o vlastnostech (DoP)

Na výrobky, na které se vztahuje nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění je vydáno Prohlášení o shodě.

Na ostatní výrobky je vydáno Prohlášení výrobce dle Zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků v platném znění.

POZOR! Při přepravě sypkých substrátů musí být náklad zajištěn tak, aby nedocházelo k jeho samovolnému odlétávání. (viz Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích).

Přehled platných norem na kamenivo:

 • ČSN EN 12620: Kamenivo do betonu

 • ČSN EN 13043: Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

 • ČSN EN 13242: Kamenivo nestmelené a stmelené hydraulickým pojivem pro inženýrské stavby a vozovky

 • ČSN EN 13450: Kamenivo pro kolejové lože

 • ČSN EN 13285: Nestmělené směsi

 • ČSN 73 6133: Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

Obecné informace

Roční výrobní kapacita:
150.000 tun.

Technologické vybavení lomu:
Tři stupně drcení: odhliňovač, Metso C116 (1.000 x 600), Metso HP200, Svedala H3000.

Fotogalerie