Ekologie a rekultivace

Povinností každého těžaře je po ukončení těžby využívaný prostor zrekultivovat a navrátit ho zpět přírodě a společnosti k dalšímu využití. Rekultivace je možno provádět čistě technicky, např. zpětným zalesněním či zatopením. Stále častěji se však využívá rekultivací pomocí přirozené sukcese, která umožní vznik nových zajímavých přírodních biotopů a z hlediska životního prostředí je tato rekultivace nejzajímavější. Dále je možno pomocí rekultivací umožnit vznik nových přírodních lesoparků či přírodních jezer a koupališť.

Pro tvorbu studií využíváme nejmodernější počítačové metody modelování krajiny, na jejichž základě plánujeme další postup těžby.

Bezprostředně po ukončení hornické činnosti rekultivujeme plochy zasažené těžbou tak, aby se tyto co nejdříve zapojily do okolní přírody.

Na tyto rekultivace tvoříme každoročně finanční rezervy, které jsou vedeny na zvláštním účtu. Vytěžené prostory v mnoha případech vytvářejí v přírodě nová biocentra pro život cenných biologických druhů nebo jsou využívány pro rekreační účely.

Navrhujeme několik zajímavých variant řešení zahlazení následků hornické činnosti v těžebních lokalitách, které jsou následně lépe připraveny pro svůj další úkol v přírodě.