Realizace projektu z programu Úspora energií IV

4. 11. 2019
Realizace projektu z programu Úspora energií IV

Název projektu: Výměna strojního vybavení společnosti Kámen a písek, spol. s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017056

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je zefektivnění výroby s nižší ekologickou stopou a výrazná úspora energie. Předpokládá se výměna stávajících technologií, které mají relativně vysokou spotřebu paliva. Předmětem předkládaného projektu je výměna strojního vybavení společnosti. Po realizaci projektu se sníží konečná spotřeba energie během výrobní činnosti – dojde také k výraznému snížení energetické náročnosti-snížení CO2, úspoře energií v procesu výroby, úspoře nákladů na opravy, zlepšení pracovního prostředí a celkovému rozvoji společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Rýpadlo Cat 352 pro lom Ševětín

Zbrusu nové rýpadlo Cat 352 od Zeppelin CZ zahájilo svou službu v kamenolomu Ševětín.

Kamenolom v Ševětíně nedaleko Českých Budějovic zásobuje kamenivem všechny stavby v širokém okolí včetně dokončovaných úseků dálnice D3. Zdejší lom společnosti Kámen a písek, s.r.o. se vyznačuje mimořádně kvalitním kamenivem vhodným pro různé aplikace, použitelný je i jako drážní štěrk pro železniční svršek. Denně odtud odjíždí až 12.000 tun kamene. Taková porce už vyžaduje pořádnou spolehlivou a výkonnou techniku.

Stroje amerického výrobce Caterpillar tu mají dobré jméno, rýpadlům Cat tu zdárně sekundují velké nakladače. Před časem tu proběhla obměna, když dorazily nové stroje řady Cat 972M, nyní přišla řada i na lomové rýpadlo. A volba padla pochopitelně opět na stroj Cat.

Zeppelin CZ dodal do Ševětína jeden z prvních strojů Cat 352 nové generace v České republice. Novinka přináší další posun v technice a technologiích a to vše při zachování spolehlivosti typické pro značku Cat. Na první pohled je to rýpadlo, jaké známe. Mohutný žlutý stroj hned zaujme svou velikostí, typické zbarvení s černou kabinou potom jasně odkazuje rýpadlo k rodině strojů Cat. Na stále ještě novotou zářícím laku se vyjímají nová loga Cat se stylizovaným červeným šestiúhelníkem.

I kdybychom toto všechno přehlédli, je tu ještě jedna věc naprosto typická pro nové stroje a to je jejich zvuk. Nebo lépe řečeno – jeho absence. Motor rýpadla běží hladce a tiše, takže vůbec neruší konverzaci u zahřívajícího se stroje. Srdcem rýpadla je motor Cat C13 s výkonem 425 koní, který zajistí dostatečnou sílu pro těžkou práci v lomu.  Ostatně při váze překračující padesát tun to není žádný drobeček, který by se zaleknul těžké práce. To ale neznamená, že by se nehledělo i na ekonomiku provozu a životní prostředí. Stroj nabídne oproti předchůdci o 10% nižší spotřebu paliva, přitom náklady na údržbu klesnou o celých 15 %.  Stabilitu rýpadlu poskytuje bytelný podvozek se šířkou v rozloženém stavu 3,5 metru.

Nová generace rýpadel Cat se pyšní především nadstandardní výbavou. Nové technologie tu jsou součástí výbavy každého stroje nové generace a Cat 352 samozřejmě není výjimkou. V moderní bohatě prosklenné kabině, která samozřejmě stále udržuje vysoký standard bezpečnosti strojů Cat a která v případě převrácení unese celou váhu stroje, je skvěle ergonomicky rozmístěná soustava ovládacích prvků, nastavení stroje a přehled základních údajů potom strojník snadno získá na dotykovém displeji. Systémů je tu celá řada.

Cat Payload například dohlíží na hmotnost nakládaného materiálu. Díky tomu má strojník neustále přehled, kolik kamene ještě může naložit, aby nebylo nákladní auto přetížené.

E-Fence brání rypadlu v pohybu mimo body definované obsluhou. To pomáhá chránit stroj i předměty v jeho okolí před poškozením.

Cat Product Link poskytuje bezdrátově přenos informací a dat dostupných prostřednictvím online rozhraní VisionLink®. To umožňuje správcům strojového parku v kanceláři rychle vyhodnotit důležité provozní informace.

Inovace najdeme i jinde. Systém Smart Mode automaticky přizpůsobuje výkon motoru a hydrauliky charakteru práce, snižuje spotřebu paliva a optimalizuje výkon. Otáčky motoru se automaticky snižují, když klesá potřeba hydrauliky, což dále snižuje spotřebu paliva.

A jsou tu i další systémy a inovace, seznam systémů a technologií by vydal na pořádnou knihu. To vše dohromady slouží však jedinému účelu – udělat práci efektivněji. Výrobce slibuje nárůst efektivity stroje až o 45 %. Efektivnější stroj znamená méně prostojů, více odvedené práce a lepší pracovní podmínky pro obsluhu stroje.

Kamenolom v Ševětíně tak získal nový cenný nástroj, díky kterému se zde dokáží popasovat po neustále narůstající poptávce po surovém kameni.