Jsme nejlepším výrobcem stavebnin za rok 2021 !!!

29. 11. 2022
Jsme nejlepším výrobcem stavebnin za rok 2021  !!!

Jsme nejlepším výrobcem stavebnin za rok 2021  !!!

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR vyhlásil výsledky soutěží Nejlepší výrobce stavebnin roku 2021. Zástupci stavebních firem a organizátoři se setkali na jubilejním patnáctém předávání, které se konalo 25. října v sídle Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí v Praze. Vítězové byli vybráni porotou na základě pečlivého posouzení kritérií uvedených v přihlášce.

Již potřetí v historii soutěže jsme získali nejvyšší ocenění. Naše inovativní a odpovědná práce byla oceněna odbornou porotou, zejména byla pozitivně hodnocena naše spolupráce s obcemi a městy v místech našeho podnikání, vysoká kvalita výrobků, zejména certifikace na drážní štěrky pro vysokorychlostní tratě a téma udržitelnosti při realizaci projektu „Uplatnění doprovodných produktů do finálních výrobků pro silniční stavby“.

Velice si ocenění vážíme a je závazkem i do budoucích let podnikání. Je to zásluha všech našich zaměstnanců, týmu na který se dá vždy spolehnout a který se nebojí nových výzev a projektů.


Vítězové soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2021

Kategorie do 350 zaměstnanců
Kámen a písek, spol. s.r.o.

Kategorie nad 350 zaměstnanců
HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.
Cena MPO: DITON s.r.o., Cena SPS: Wienerberger s.r.o., Cena poroty:KRONOSPAN OSB, spol s.r.o., Cena časopisu Stavebnictví:
Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s., Čestné ocenění za 10 nominací v soutěži: Xella CZ, s.r.o., Čestné ocenění za 15 nominací v soutěži: BAUMIT, spol. s.r.o., Čestné ocenění za 15 nominací v soutěži: P-D Refractories CZ a.s.

Letošní jubilejní ročník byl v duchu bilancování, úvodním slovem všechny přítomné přivítal Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví a připomněl vývoj tohoto odvětví od stavitelského boomu v devadesátých letech až po aktuální nelehkou dobu. Avšak podotknul, že právě nesnadná situace přeje inovacím a novým postupům. Zdůraznil také akutní potřebu rozvoje Stavebnictví 4.0 – tedy jeho digitalizace, automatizace a robotizace.

Předávání cen se tak neslo v duchu vzájemné podpory a snad již pozitivních vyhlídek do budoucna. Drtivá většina oceněných také zdůraznila osobní i psychickou vzpruhu, kterou pro ně a jejich firmy ocenění představuje, zvláště pak v aktuální neutěšené situaci.

Předání ocenění
Předání ocenění
Záběry z ceremoniálu
Záběry z ceremoniálu