Ekologie a rekultivace

Při své činnosti chápeme ochranu přírody jako nedílnou součást řídícího procesu ve všech stupních výroby počínaje plánováním těžby až po zahlazování následků těžební činnosti v krajině. Pro tvorbu studií využíváme nejmodernější počítačové metody modelování krajiny, na jejichž základě plánujeme další postup těžby.

Bezprostředně po ukončení hornické činnosti rekultivujeme plochy zasažené těžbou tak, aby se tyto co nejdříve zapojily do okolní přírody.

Na tyto rekultivace tvoříme každoročně finanční rezervy, které jsou vedeny na zvláštním účtu. Vytěžené prostory v mnoha případech vytvářejí v přírodě nová biocentra pro život cenných biologických druhů nebo jsou využívány pro rekreační účely.

Navrhujeme několik zajímavých variant řešení zahlazení následků hornické činnosti v těžebních lokalitách, které jsou následně lépe připraveny pro svůj další úkol v přírodě.

ekologie1 ekologie2

Vážení zákazníci. Z důvodu zimních oprav v období od 31.1. do 28.2.2022 vám bude náš lom ŠEVĚTÍN k dispozici každý všední od 7.00 do 15.00 hodin.