Lomy: Jistec

Umístění:
Vráž u Písku.
Přesnou lokaci lomu na mapě najdete v přehledu ZDE.
GPS, Loc: 49°23’14.936″N, 14°8’41.566″E

Dopravní možnosti:
Po ose nákladními auty

Surovina:
Biotitická rula
Roční výrobní kapacita:
neuvedeno

Technologické vybavení lomu:
Mobilní drtící linka

Použití:
Štěrkodrtě, štěrk – spodní konstrukce vozovek a zpevněných ploch, drenážní vrstvy. Lomový kámen, stavební kámen pro podezdívky, mostní pilíře, opěrné a zárubní zdi, pobřežní zpevňovací kámen.

Paleta výrobků:

Přírodní kamenivo, drcené Dle ČSN EN
PDK 0/4 (D) ČSN EN 13242+A1
PDK 32/63 ČSN EN 13242+A1
GP 63/125 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
PDK 0/32 (ŠDA 0/32) ČSN EN 13242+A1,(ČSN EN 13285)
PDK 0/63 (ŠDA 0/63) ČSN EN 13242+A1, (ČSN EN 13285)
PDK 0/16  (G-F 0/16) ČSN EN 13242+A1, (ČSN 736133)
G-F 0/125 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
Lomový kámen —-
Lomový kámen netříděný  zák.č.102/2001 Sb.

PDK – přírodní kamenivo, drcené; GP – štěrk špatně zrněný;

G-F – štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy;