Lomy: Plešovice

plesoviceLom Plešovice zásobuje kamenivem okresy Český Krumlov a České Budějovice a patří k největším lomům v České republice. Investicemi do ekologických programů neustále minimalizujeme vliv těžby na okolní přírodu.

Umístění:
7 km severně od Českého Krumlova.
Přesnou lokaci lomu na mapě najdete v přehledu ZDE.
GPS, Loc: 48°51’51.108″N, 14°20’54.288″E

Dopravní možnosti:
Po ose nákladními auty, po železnici – vlastní vlečka (denní kapacita 900 tun).

Surovina:
Granulit bílošedé barvy, vyznačuje se častým výskytem granátu, ojediněle i turmalínu a biotitu.

Roční výrobní kapacita:
800 tis. tun.

Technologické vybavení lomu:
Tři stupně drcení: DCJ10 (1.600×1.250), odhliňovač, Sandvik H6800, Nordberg HP 200, automatické míchací zařízení štěrkodrtí dle určené křivky zrnitosti (MZK).

Sortiment:
Úplný sortiment drceného kameniva a lomového kamene.

Použití:
Do hutněných asfaltových vrstev, pro obrusné vrstvy, pro ložní vrstvy, pro podkladní vrstvy, do litých asfaltů, kamenivo stmelené hydraulickým pojivem, do nestmelených vrstev, do prolévaných vrstev, do vtlačovaných vrstev, do postřiků a nátěrů, do emulsních kalových vrstev, pro zdrsňovací zimní posyp vozovek, do železobetonu, do předpjatého betonu, do cementobetonového krytu vozovek.

Pro železniční svršek (kolejové lože). Osvědčení ČD pro frakce 32/63 (B I) a 0/32 (kv).

Lomový kámen, stavební kámen pro podezdívky, mostní pilíře, opěrné a zárubní zdi, pobřežní zpevňovací kámen, kámen do gabionových stěn.

Drážní štěrk 16/31,5 a 31,5/63.

Paleta výrobků:

Přírodní kamenivo, drcené Dle ČSN EN
PMK 0/4 I ČSN EN 12620+A1
Fier (PDK 0/1) ČSN EN 12620+A1
PDK 0/4 (B) ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043
PDK 0/4 (D) ČSN EN 13242+A1
PDK 2/4 ČSN EN 13043
PDK 4/8 (B) ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043
PDK 8/11 ČSN EN 13043
PDK 8/16 ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043
PDK 11/22 ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043
PDK 4/32 ČSN EN 13242+A1
PDK 16/32 ČSN EN 13043
PDK 32/63 ČSN EN 13242+A1
PDK 32/63 (B I) ČSN EN 13450, č. osv. 83/99-ČD
GP- 63/125 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
GP- 63/250 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
PDK 0/32 (ŠDA 0/32) ČSN EN 13242+A1, (ČSN EN 13285)
PDK 0/32 (kv) dle OTP ČD, č. osv. S 99/99-ČD
PDK 0/63 (ŠDA 0/63) ČSN EN 13242+A1, (ČSN EN 13285)
MZK 0/32 (GA) ČSN EN 13285
PDK 0/16  (G-F 0/16) ČSN EN 13242+A1, (ČSN 736133)
G-F 0/125 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
Kamenitá sypanina drcená 0/250 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
Lomový kámen —-
Lomový kámen netříděný – LKN zák.č.102/2001 Sb.
Lomový kámen regulační (MN) zák.č.102/2001 Sb.
Soliterní kámen zahradní zák.č.102/2001 Sb.
Kamenitá sypanina (Skrývka, Výkliz) ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
Kámen na obklady a dlažby —-

(PDK – přírodní kamenivo, drcené; PMK – přírodní míchané kamenivo;

MZK – mechanicky zpevněné kamenivo); G-F – štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy,

S-F – písek s příměsí jemnozrnné zeminy; GP – štěrk špatné zrněný

Kamenitá sypanina (lomová skrývka, výkliz 0-300, nebo 0-500 mm)

Vlastnosti kameniva: PDK 4/8 (B) PDK 8/11 (B)
tvarový index v % (SI) 18,2 14,1
otlukovost v % (LA) 23,8 20,9
mrazuvzdornost v % (F) 0,8 0,8
nasákavost v % (WA24) 0,9 0,8
trvanlivost v % (TSS) 1,8 1,6
ohladitelnost v % (PSV) 53 53
odolnost kameniva proti alkalicko křemičité reakci -0,01
index hmotnostní aktivity 0,34 0,34
hmotnostní aktivita Ra v Bq/kg 12 12

Fotogalerie: