Záruka jakosti – firemní laboratoř

CertifikatVyrábíme široký sortiment drceného kameniva výborné kvality a technických parametrů. Trvalé jakosti dosahujeme dlouhodobě, což svědčí o tradici a zkušenosti s touto výrobou, navíc spojenou s novými technologiemi a zkušenostmi kvalitních pracovníků. To potvrzuje fakt, že naše výrobky jsou zabudovány do většiny velkých staveb v Jihočeském kraji.

Všechny naše výrobky máme řádně certifikovány dle nově zavedených evropských norem. Naši zákazníci mohou tak své výrobky, především prefabrikáty, dodávat i na zahraniční trh.

Vysoké úrovně výrobků trvale dosahujeme díky zavedenému systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016 v rámci společnosti, a to od roku 1998. Zmiňovaný kontrolní systém představuje nejen pravidelnou certifikaci a dohled akreditovaných laboratoří a certifikačního orgánu, ale i náročný systém pravidelné vlastní kontroly ve firemní laboratoři.

Pro zlepšení a udržení úrovně kvality úzce spolupracujeme s nejzkušenějšími odborníky v oboru, ostatními laboratořemi a zákazníky.

kvalita1 kvalita2

Nové evropské normy pro kamenivo:

ČSN EN 12620
Kamenivo do betonu

ČSN EN 13043
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

ČSN EN 13242
Kamenivo nestmelené a stmelené hydraulickým pojivem pro inženýrské stavby a vozovky

ČSN EN 13450
Kamenivo pro kolejové lože

Vážení zákazníci. Z důvodu zimních oprav v období od 31.1. do 28.2.2022 vám bude náš lom ŠEVĚTÍN k dispozici každý všední od 7.00 do 15.00 hodin.