Tradiční setkání bývalých zaměstnanců

Dne 15.září 2006 se v restauraci Rondo v Českém Krumlově od 15-ti hodin konalo tradiční setkání bývalých zaměstnanců firmy Kámen a písek. Letos se jej zúčastnilo 29 bývalých zaměstnanců. Za doprovodu dudácké kapely Dudlajda vládla dobrá nálada, zpívalo se a tančilo až do pozdních večerních hodin.

Přejeme všem bývalým zaměstnancům firmy, kteří se setkání zúčastnili i těm, kteří příležitosti ke společnému setkání využít nemohli, pevné zdraví a těšíme se na setkání se všemi v příštím roce.