Tisková zpráva: Nová účelová komunikace „Severní spojka-obchvat městysu Ševětín“

18.11.2019

Investor stavby:

Kámen a písek, spol. s r.o., se sídlem v Českém Krumlově.

Zaměření společnosti: Těžba a zpracování stavebního kamene, vlastní 10 kamenolomů v JČ kraji, 1 prodejní terminál v Č.Budějovicích, roční těžba 2,5 mil. tun kameniva, všechno kamenivo dodává pro stavby v Jihočeském kraji. Lom Ševětín je významným zdrojem kameniva pro všechny stavby na Českobudějovicku, Třeboňsku a u Veselí/Luž. Zároveň zásobuje všechny stavby dálnice D3 včetně obchvatu Českých Budějovic a železničního koridoru Č.Budějovice – Soběslav.

Název stavby: „Severní spojka – obchvat městysu Ševětín“

Generální dodavatel: Swietelsky stavební s.r.o.

Investor se rozhodl z vlastní vůle a na své náklady vybudovat účelovou místní komunikaci, díky které bude odvedena veškerá nákladní doprava z kamenolomu mimo zastavěný intravilán městysu Ševětín do volného terénu, což přispěje ke zlepšení životního prostředí a životních podmínek místních obyvatel. Dojde k zásadnímu snížení emisí hluku a prachu z nákladní dopravy.

Tento projekt vznikl na základě dlouhodobých jednání a konstruktivní spolupráce těžaře s vedením městysu a postupným řešením negativních vlivů těžby a zejména dopravy.

Technické údaje ke stavbě:

Práce na povolení trvaly od roku 2017, t.zn. 2 roky příprav, projektování a povolovacích řízení. Zahájení výstavby proběhlo v prosinci 2018, stavba komunikace byla dokončena v listopadu 2019. Celkem se spotřebovalo 32.000 tisíc tun kameniva a 2.600 tun asfaltu. Délka silnice je 900 m, šířka 6 metrů, celková cena této etapy činí 16.000.000 mil. Kč.

Jedná se o poslední část celkového řešení dopravy z kamenolomu. Již v roce 2016 byla zhotovena první etapa silnice, délka této první etapy je 1.100 metrů, šířka 6 metrů, celková cena činila 7.300.000 mil. Kč. Celková cena za obě etapy činí 23.300.000 mil. Kč.

První záměr obchvatu Ševětína vznikl již v roce 2008, postupně se vypořádávaly potřebné pozemky a docházelo k úpravám územně plánovací dokumentace. Součástí celkového řešení dopravy měla být i plánovaná stavba IV. železničního koridoru Ševětín – Nemanice (vybudování silničního nadjezdu v Ševětíně), přes který měla být doprava z lomu vedena. Tato stavba se však neustále oddaluje a tak vedení firmy přistoupilo k vybudování celé silnice na vlastní náklady a místo plánovaného nadjezdu využilo současný železniční přejezd jako dočasné řešení do doby výstavby výše uvedené železniční stavby.

 

Ing. Pavel Fučík, jednatel, výkonný ředitel Kámen a písek, spol. s r.o. Český Krumlov

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Vážení zákazníci. Z důvodu zimních oprav v období od 31.1. do 28.2.2022 vám bude náš lom ŠEVĚTÍN k dispozici každý všední od 7.00 do 15.00 hodin.