Soutěž Nejlepší výrobce stavebnin roku 2009

Českokrumlovská společnost Kámen a písek, spol. s r.o. zvítězila v soutěži Nejlepší výrobce stavebnin roku 2009

Velkého úspěchu a celostátního zviditelnění dosáhla společnost Kámen a písek, spol. s r.o., největší výrobce drceného kameniva v Jihočeském kraji, když se jí podařilo zvítězit v soutěži o Nejlepšího výrobce stavebnin v kategorii do 150 zaměstnanců. Porota vybrala tři firmy bez udání pořadí. Společně s českokrumlovskou firmou zvítězily společnosti Diton a Stomix. Mezi hodnotící kritéria patří ekonomické ukazatele a zejména zavádění inovativních výrobních postupů a procesů a investování do moderních technologií. Společnost Kámen a písek prezentovala optické třídění bílého kameniva v lomu Krty, výrobu směsného kameniva (směs těženého a drceného kameniva 0/4 mm) do betonu a výrobu mechanicky zpevněného kameniva MZK 0/32 mm. Všechny tyto inovativní postupy slouží k uvedení nových výrobků na trh a hospodárnému využití ložisek stavebního kamene.

Finálové předání cen proběhlo 30. 9. 2009 na půdě Senátu České republiky v Praze při příležitosti Dnů stavitelství a architektury z rukou předsedy Senátu PČR MUDr. Přemysla Sobotky a prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Ing. Václava Matyáše.

Soutěž probíhá pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a Svazu podnikatelů ve stavebnictví České republiky. Letos proběhl druhý ročník soutěže. Soutěže se účastní přední výrobci stavebních hmot, ať už jsou to výrobci kameniva, cementu, cihel, zdících systémů, betonových výrobků, prefabrikátů, omítek, zateplovacích systémů, fasádních barev, výrobci obkladů a ostatních stavebnin. Soutěží se ve dvou kategoriích, podniky do 150 zaměstnanců a podniky nad 150 zaměstnanců. V první fázi je nominováno 10 nejlepších firem do užší nominace a dále jsou vyhodnoceny tři vítězné firmy bez udání pořadí.