Směsi MZK už i v lomu Písek

V roce 2004 do naší flotily kamenolomů zakotvil i lom ve městě Písku – Kamenné Doly.

Ve 2 etapách jeho modernizace jsme zajistili jak zkvalitnění výrobků kamenolomu, tak rozšíření sortimentu a to zejména o automatizovanou výrobu směsí MZK (mechanicky zpevněné kamenivo) a vlhčených štěrkodrtí 0/32 a 0/63. Pro zákazníky to znamená snadnější práci při pokládání a hutnění podkladních nestmelených vrstev, kdy vlhká směs je lépe zhutnitelná a vykazuje vyšší pevnosti (tzv. zrání vrstvy).

Tyto směsi s přesnou zrnitostní křivou a požadovanou vlhkostí jsou míchány ze 3 frakcí kameniva a přesného dávkování vody v míchacím zařízení vlastní konstrukce, za pomocí plně automatizovaného systému řízení. Z procesu byl v maximální míře odstraněn lidský faktor, takže nemůže dojít k chybě jeho vlivem. Systém je osazen i automatickým dávkováním množství, což je důležité hlavně po zpřísnění postihů za překračování celkové hmotnosti vozidla.
O úspěšnosti celé modernizace nás přesvědčují nové zakázky na směsi MZK, které dosud v Píseckém regionu neměly stavební firmy k dispozici.