Slavnostní otevření silnice I/4 Nová Houžná – Hliniště v délce 5,6 km

Významným dnem se stal čtvrtek 18.10.2007. Ve 12:30 hodin letního středoevropského času byl slavnostně uveden do provozu nový úsek silnice I/4 Nová Houžná – Hliniště v délce 5,6 km.

Původní srdečné pozvání zhotovitele stavby firmy COLAS CZ, a.s., vystřídalo vřelé přivítání a pod (na správnou chvíli) vyjasněným nebem jsme po přestřižení pásky mohli tuto důležitou silniční stavbu projet v celé své délce.

Je nám ctí, že i naše společnost se významně podílela na stavbě této silnice, a sice dodávkami drceného kameniva 0/63 a MZK z lomu Kobylí Hora u Prachatic.

Foto – trojice: stavbyvedoucí Ing. Jaroslav Maršík (po čase stráveném v drsných klimatických podmínkách právem přezdívaný Král Šumavy), já, technolog Ing. Vladimír Čopák.

Za firmu Kámen a písek, spol. s r.o.

Veronika Podhorská