Školení první pomoci

Dne 4.8.2008 se v rámci koncernového „Roku bezpečnosti“ konalo pro zaměstnance koncernových firem Kámen a písek, ČR Beton Bohemia a Tenis-Centrum ve Výcvikovém a školícím středisku VZS ČČK „U záchranáře“ v Dolní Vltavici v Jižních Čechách školení první pomoci.

Hlavní náplní školení, které navazovalo na již dříve proběhlé kurzy první pomoci, bylo poskytnutí první pomoci v situacích přímo ohrožujících život.

Po ukončení školení se účastníci v rámci team-buildingových aktivit zúčastnili krátkého nácviku situace, kdy bylo nutno poskytnout aktivně první pomoc a využili znalostí během školení nabytých. Dále byly připraveny outdoorové aktivity jako překonání lanové dráhy, jízdy na raftu a na motorovém člunu po Lipenské nádrži.