Setkání obchodních partnerů Kámen a písek, spol. s r.o. a ČR Beton Bohemia, spol. s r.o.

V listopadu jsme se tradičně setkali s obchodními partnery společností Kámen a písek, spol. s r.o. a ČR Beton Bohemia, spol. s r.o.
Setkání se tentokrát neslo ve znamení vína.
Po úvodním slovu a uvítání hostů v zámeckém sklepě panem generálním ředitelem Ing. Otakarem Veselým podal PhDr. Pavel Slavko, kastelán zámku v Českém Krumlově, krátký výklad k historii sklepů. Během volné degustace ve sklepech hosté ochutnávali a hodnotili vína z Moravy, Porýní i Jižní Ameriky. Ochutnávku vína završila prohlídka mašinérie, depozitáře a zázemí Barokního divadla. Program setkání pak dále pokračoval rautem s hudbou, během něhož byla oceněna tři nejlepší vína. Cenu obdrželi rovněž tři nejlepší degustátoři. Večerní program zpříjemnil svým vystoupením Ensemble Sancta Corona.