Prověrky BOZP a komplexní prohlídka technického zařízení

V měsíci květnu proběhly na všech provozovnách prověrky BOZP a komplexní prohlídka technického zařízení. Tato prověrka slouží ke zvýšení bezpečnosti provozu v kamenolomech a zároveň ke zlepšení technologických procesů a pořádku na provozovnách. Prověrková komise konstatovala, že všechny provozovny byly na prověrku dobře připraveny.