Produkty: Krty

blob (1)
« 1 z 2 »

Krty 0/4

Popis:
Krystalický vápenec metamorfovaný šedé barvy, středně zrnitý.

Použití:
Pro podkladní vrstvy, pro ložní vrstvy, do litých asfaltů, do nestmelených vrstev, do prolévaných vrstev, do vtlačovaných vrstev.

Lomový kámen, stavební kámen pro podezdívky, mostní pilíře, opěrné a zárubní zdi, pobřežní zpevňovací kámen, kámen do gabionových stěn. Bílé kamenivo na výrobu terasových a dekoračních drtí.


blob (2)
« 1 z 2 »

Krty 4/8

Popis:
Krystalický vápenec metamorfovaný šedé barvy, středně zrnitý.

Použití:
Pro podkladní vrstvy, pro ložní vrstvy, do litých asfaltů, do nestmelených vrstev, do prolévaných vrstev, do vtlačovaných vrstev.

Lomový kámen, stavební kámen pro podezdívky, mostní pilíře, opěrné a zárubní zdi, pobřežní zpevňovací kámen, kámen do gabionových stěn. Bílé kamenivo na výrobu terasových a dekoračních drtí.


blob (1)
« 1 z 2 »

Krty 8/22

Popis:
Krystalický vápenec metamorfovaný šedé barvy, středně zrnitý.

Použití:
Pro podkladní vrstvy, pro ložní vrstvy, do litých asfaltů, do nestmelených vrstev, do prolévaných vrstev, do vtlačovaných vrstev.

Lomový kámen, stavební kámen pro podezdívky, mostní pilíře, opěrné a zárubní zdi, pobřežní zpevňovací kámen, kámen do gabionových stěn. Bílé kamenivo na výrobu terasových a dekoračních drtí.


blob (2)
« 1 z 2 »

Krty 16/32

Popis:
Krystalický vápenec metamorfovaný šedé barvy, středně zrnitý.

Použití:
Pro podkladní vrstvy, pro ložní vrstvy, do litých asfaltů, do nestmelených vrstev, do prolévaných vrstev, do vtlačovaných vrstev.

Lomový kámen, stavební kámen pro podezdívky, mostní pilíře, opěrné a zárubní zdi, pobřežní zpevňovací kámen, kámen do gabionových stěn. Bílé kamenivo na výrobu terasových a dekoračních drtí.


blob (1)
« 1 z 2 »

Krty 32/63

Popis:
Krystalický vápenec metamorfovaný šedé barvy, středně zrnitý.

Použití:
Pro podkladní vrstvy, pro ložní vrstvy, do litých asfaltů, do nestmelených vrstev, do prolévaných vrstev, do vtlačovaných vrstev.

Lomový kámen, stavební kámen pro podezdívky, mostní pilíře, opěrné a zárubní zdi, pobřežní zpevňovací kámen, kámen do gabionových stěn. Bílé kamenivo na výrobu terasových a dekoračních drtí.


blob (2)

Krty 0/1 bílý vápenec

Popis:
Krystalický vápenec metamorfovaný šedé barvy, středně zrnitý.

Použití:
Pro výrobu teracové dlažby a podbných betonových výrobků


blob

Krty 1/3 bílý vápenec

Popis:
Krystalický vápenec metamorfovaný šedé barvy, středně zrnitý.

Použití:
Pro výrobu teracové dlažby a podbných betonových výrobků


blob

Krty 3/5 bílý vápenec

Popis:
Krystalický vápenec metamorfovaný šedé barvy, středně zrnitý.

Použití:
Pro výrobu teracové dlažby a podbných betonových výrobků


blob (1)

Krty 5/8 bílý vápenec

Popis:
Krystalický vápenec metamorfovaný šedé barvy, středně zrnitý.

Použití:
Pro výrobu teracové dlažby a podbných betonových výrobků


32-63 omílaná II
« 1 z 2 »

Krty – omílaný valoun 32/63

Vážení zákazníci. Z důvodu zimních oprav v období od 31.1. do 28.2.2022 vám bude náš lom ŠEVĚTÍN k dispozici každý všední od 7.00 do 15.00 hodin.