Pravidelné setkání s bývalými zaměstnanci společnosti

Již tradičně proběhlo 24.10.2011 v hostinci Na Letné ve Zlaté Koruně setkání s bývalými zaměstnanci společnosti Kámen a písek. Letos se jednalo již o jubilejní 20 setkání a sešlo se 40 bývalých zaměstnanců. Slavnostně setkání zahájil generální ředitel společnosti Ing.Otakar Veselý, který všechny srdečně přivítal, sdělil přítomným novinky z firemního života, ocenil jubilanty a všichni přítomní uctili minutou ticha i ty, kteří již mezi námi nejsou.

Zvláště přivítal bývalého náměstka státního podniku Západočeské kamenolomy a štěrkopísky (předchůdce dnešní společnosti Kámen a písek) a svého spolupracovníka Ing. Václava Rampicha, který mimo jiné zmínil, že si velice cení, že se může takového setkání zúčastnit a že není běžné taková setkání ve firmách pořádat.

Příjemným zpestřením bylo promítnutí filmu o historii a současnosti lomu Plešovice. Film připravil náš bývalý zaměstnanec pan Jiří Bauer a patří mu náš velký dík za jeho stále aktivní účast a spolupráci při firemních aktivitách.

Všichni přítomní se dlouho bavili a diskutovali do pozdních večerních hodin a již se těší na další setkání opět za rok.