Oprava kapliček v Plešovicích (Obec Zlatá Koruna)

Slavnostním předáním 24.10.2011 byly završeny opravné práce na kapličkách v Plešovicích (Obec Zlatá Koruna), na jejichž financování se společnost Kámen a písek podílela.
Za provedené opravy patří upřímné díky panu Jiřímu Bauerovi, rodákovi z Plešovic a dlouholetému zaměstnanci firmy Kámen a písek.