Nový výrobek – Bílý drcený vápenec, 0/1, 1/3, 3/5, 5/8 mm

V lomu Krty nově vyrábíme kamenivo vytříděné optickým třidičem o velikosti zrn 0/1, 1/3, 3/5, 5/8 mm. Toto kamenivo je vhodné pro výrobu teracových dlažeb a podobných betonových produktů. Kamenivo expedujeme volně ložené, nebo v bigbagu.