Nejlepší výrobce stavebních hmot

V soutěži „O nejlepšího výrobce stavebních hmot“ pořádané Svazem podnikatelů ve stavebnictví jsme se umístili mezi 10 nejlepšími firmami nad 100 zaměstnanců. Slavnostní předání cen proběhlo v pivovaru Černá Hora 9.října 2008 za účasti předsedy SPS Ing. Václava Matyáše.