Lomy: Zrcadlová Huť

zrcadlova-hutUmístění:
6 km severně od Chvalšin u Českého Krumlova.
Přesnou lokaci lomu na mapě najdete v přehledu ZDE.
GPS, Loc: 48°53’22.276″N, 14°13’39.552″E

Dopravní možnosti:
Po ose nákladními auty

Surovina:
Granulit bílošedé barvy s přítomností granátu a turmalínu.

Roční výrobní kapacita:
200 tis. tun.

Technologické vybavení lomu:
Mobilní drtící linka

Použití:
Pro podkladní vrstvy, pro ložní vrstvy, do litých asfaltů, do nestmelených vrstev, do prolévaných vrstev, do vtlačovaných vrstev.

Lomový kámen, stavební kámen pro podezdívky, mostní pilíře, opěrné a zárubní zdi, pobřežní zpevňovací kámen, kámen do gabionových stěn.

Paleta výrobků:

Přírodní kamenivo, drcené Dle ČSN EN
PDK 32/63 ČSN EN 13242+A1
GP 63/125 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
PDK 0/32 (ŠDA 0/32) ČSN EN 13242+A1, ČSN EN 13285
PDK 0/63 (ŠDA 0/63) ČSN EN 13242+A1, ČSN EN 13285
PDK 0/16 (G-F 0/16) ČSN EN 13242+A1, (ČSN 736133)
G-F 0/125 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
Kamenitá sypanina drcená 0/250 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
Lomový kámen —-
Lomový kámen netříděný zák.č.102/2001 Sb.

PDK – přírodní kamenivo, drcené; GP – štěrk špatně zrněný; G-F – štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy

Vlastnosti kameniva: PDK 32/63 (B)
tvarový index v % (SI) 9,2
otlukovost v % (LA) 11,6
mrazuvzdornost v % (F) 0,7
nasákavost v % (WA24) 0,4
trvanlivost v % (TSS) 0,9
index hmotnostní aktivity 0,36
hmotnostní aktivita Ra v Bq/kg 8

Fotogalerie: