Lomy: Ševětín

sevetinUmístění:
15 km severně od Českých Budějovic.
Přesnou lokaci lomu na mapě najdete v přehledu ZDE.
GPS, Loc: 49°5’36.505″N, 14°34’2.599″E

Dopravní možnosti:
Po ose nákladními auty.

Surovina:
Granodiorit bílošedé barvy, stejnoměrně zrnitý.

Roční výrobní kapacita:
500 tis. tun.

Technologické vybavení lomu:
Tři stupně drcení: Svedala Jawmaster (1.200×800), odhliňovač, 1x Svedala H4800, 1x Svedala H3800, automatické míchací zařízení štěrkodrtí dle určené křivky zrnitosti (MZK), plně automatizovaná technologická linka.

Sortiment:
Úplný sortiment drceného kameniva a lomového kamene.

Použití:
Do hutněných asfaltových vrstev, pro obrusné vrstvy, pro ložní vrstvy, pro podkladní vrstvy, do litých asfaltů, kamenivo stmelené hydraulickým pojivem, do nestmelených vrstev, do prolévaných vrstev, do vtlačovaných vrstev, do postřiků a nátěrů, do emulsních kalových vrstev, pro zdrsňovací zimní posyp vozovek. Do železobetonu, do předpjatého betonu, do cementobetonového krytu vozovek.

Pro železniční svršek (kolejové lože). Osvědčení ČD pro frakce 32/63 (B I) a 0/32 (kv).

Lomový kámen, stavební kámen pro podezdívky, mostní pilíře, opěrné a zárubní zdi, pobřežní zpevňovací kámen, kámen do gabionových stěn.

Paleta výrobků:

Přírodní kamenivo, drcené Dle ČSN EN
PDK 0/1 zák. č. 102/2001 Sb.
PDK 0/4 (B) ČSN EN 13043
PDK 0/4 (D) ČSN EN 13242+A1
PDK 2/4 ČSN EN 13043
PDK 4/8 (B) ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043
PDK 8/11 ČSN EN 13043
PDK 8/16 ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043
PDK 11/22 ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043
PDK 8/32 ČSN EN 13242+A1
PDK 16/32 ČSN EN 13043
PDK 32/63 ČSN EN 13242+A1
PDK 32/63 (B I) ČSN EN 13450, č. osv. 548/01-ČD
GP 63/125 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
GP 63/250 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
PDK 0/32 (ŠDA 0/32) ČSN EN 13242+A1, (ČSN EN 13285)
PDK 0/32 (kv) dle OTP ČD, č. osv. S 549/01-ČD
PDK 0/63 (ŠDA 0/63) ČSN EN 13242+A1, (ČSN EN 13285)
MZK 0/32 (GA) ČSN EN 13242+A1, (ČSN EN 13285)
PDK 0/8 (S-F 0/8) ČSN EN 13242+A1, (ČSN 736133)
G-F 0/125 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
Kamenitá sypanina drcená 0/250 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
Lomový kámen —-
Lomový kámen netříděný – LKN zák.č.102/2001 Sb.
Soliterní kámen zahradní zák.č.102/2001 Sb.

(PDK – přírodní kamenivo, drcené;  MZK – mechanicky zpevněné kamenivo;            

G-F – štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy; S-F – písek s příměsí jemnozrnné zeminy;

GP – štěrk špatně zrněný; Kamenitá sypanina ( lomová skrývka, výkliz 0/300, nebo 0-500 mm)

 

Vlastnosti kameniva: PDK 4/8 (B) PDK 8/11 (B)
tvarový index v % (SI) 16,5 12,3
otlukovost v % (LA) 22 20
mrazuvzdornost v % (F) 0,6 0,4
nasákavost v % (WA24) 0,8 0,8
trvanlivost v % (TSS) 2 1,4
ohladitelnost v % (PSV) 53 53
odolnost kameniva proti alkalicko křemičité reakci -0,03
index hmotnostní aktivity 0,83 0,83
hmotnostní aktivita Ra v Bq/kg 74 74

Fotogalerie: