Lomy: Rejta

rejtaUmístění:
1 km od Trhových Svinů.
Přesnou lokaci lomu na mapě najdete v přehledu ZDE.
GPS, Loc: 48°49’58.531″N, 14°39’23.614″E

Dopravní možnosti:
Po ose nákladními auty

Surovina:
Granodiorit

Roční výrobní kapacita:
150 tis. tun.

Technologické vybavení lomu:
Tři stupně drcení: V8 DCJ (1.000×600), odhliňovač, HP 200, H 3000.

Použití:
Pro podkladní vrstvy, pro ložní vrstvy, do litých asfaltů, do nestmelených vrstev, do prolévaných vrstev, do vtlačovaných vrstev.

Do železobetonu, do předpjatého betonu, do cementobetonového krytu vozovek

Pro železniční svršek (kolejové lože). Osvědčení ČD pro frakce 32/63 (B I) a 0/32 (kv).

Lomový kámen, stavební kámen pro podezdívky, mostní pilíře, opěrné a zárubní zdi, pobřežní zpevňovací kámen, kámen do gabionových stěn.

Paleta výrobků:

Přírodní kamenivo, drcené Dle ČSN EN
PDK 0/4 (B)  ČSN EN 13043
PDK 0/4 (D) ČSN EN 13242+A1
PDK 4/8 (B) ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043
PDK 8/11 ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043
PDK 8/16 ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043
PDK 11/22 ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043
PDK 32/63 ČSN EN 13242+A1
PDK 32/63 (B I) ČSN EN 13450, č.osv. 638/03 – ČD
GP 63/125 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
PDK 0/32 (ŠDA 0/32) ČSN EN 13242+A1, (ČSN EN 13285)
PDK 0/32 (kv) dle OTP ČD, č. osv. S 737/05-ČD
PDK 0/63 (ŠDA 0/63) ČSN EN 13242+A1, (ČSN EN 13285)
G-F 0/125 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
Lomový kámen —-
Lomový kámen netříděný zák.č.102/2001 Sb.
Lomový kámen regulační zák.č.102/2001 Sb.
Soliterní kámen zahradní zák.č.102/2001 Sb.
Kámen na obklady a dlažby —-

PDK – přírodní kamenivo, drcené; G-F – štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy;

GP – štěrk špatně zrněný

Vlastnosti kameniva: PDK 4/8 (B) PDK 8/11 (B)
tvarový index v % (SI) 40 15
otlukovost v % (LA) 25 16
mrazuvzdornost v % (F) 0,5 0,2
nasákavost v % (WA24) 0,6 0,3
trvanlivost v % (TSS) 1,5 1,9
ohladitelnost v % (PSV) 52 52
odolnost kameniva proti alkalicko křemičité reakci -0,02 -0,02
index hmotnostní aktivity 0,4 0,4
hmotnostní aktivita Ra v Bq/kg 20 20

Fotogalerie: