Lomy: Písek

pisekUmístění:
1 km od města Písek.
Přesnou lokaci lomu na mapě najdete v přehledu ZDE.
GPS souřadnice, Loc: 49°19’20.554″N, 14°10’55.730″E

Dopravní možnosti:
Po ose nákladními auty

Surovina:
Žula, rula, syenit.

Roční výrobní kapacita:
400 tis. tun.

Technologické vybavení lomu:
Tři stupně drcení: Odhliňovač, DCJ (1.600×1.250), 1x Svedala H-51, 1x DKT, 1x HP200 Nordberg. Automatické míchací zařízení štěrkodrtí dle určené křivky zrnitosti (MZK).

Použití:
Do hutněných asfaltových vrstev, pro obrusné vrstvy, pro ložní vrstvy, pro podkladní vrstvy, do litých asfaltů, kamenivo stmelené hydraulickým pojivem, do nestmelených vrstev, do prolévaných vrstev, do vtlačovaných vrstev, do postřiků a nátěrů, do emulsních kalových vrstev, pro zdrsňovací zimní posyp vozovek, do železobetonu, do předpjatého betonu, do cementobetonového krytu vozovek.

Pro železniční svršek (kolejové lože). Osvědčení ČD pro frakce 32/63 (B I) a 0/32 (kv).

Lomový kámen, stavební kámen pro podezdívky, mostní pilíře, opěrné a zárubní zdi, pobřežní zpevňovací kámen, kámen do gabionových stěn.

Paleta výrobků:

Přírodní kamenivo, drcené Dle ČSN EN
PDK 0/4 (B) ČSN EN 13043
PDK 0/4 (D) ČSN EN 13242+A1
PDK 4/8 (B) ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043
PDK 4/8 (D) ČSN EN 13242+A1
PDK 8/11 ČSN EN 13043
PDK 8/16 ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043
PDK 11/22 ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043
PDK 8/32 ČSN EN 13242+A1
PDK 16/32 ČSN EN 13043
PDK 32/63 ČSN EN 13242+A1
PDK 32/63 (B I) ČSN EN 13450, č.osv. 614/02 – ČD
GP 63/125 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
PDK 0/32 (ŠDA 0/32) ČSN EN 13242+A1,(ČSN EN 13285)
PDK 0/32 (kv) dle OTP ČD, č.osv. S 613/02 – ČD
PDK 0/63 (ŠDA 0/63) ČSN EN 13242+A1, (ČSN EN 13285)
MZK 0/32 (GA) ČSN EN 13285
PDK 0/8  (S-F 0/8) ČSN EN 13242+A1, (ČSN 736133)
PDK 0/16  (G-F 0/16) ČSN EN 13242+A1, (ČSN 736133)
G-F 0/125 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
Kamenitá sypanina drcená 0/250 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
Lomový kámen —-
Lomový kámen netříděný  zák.č.102/2001 Sb.
Soliterní kámen zahradní zák.č.102/2001 Sb.
Kamenitá sypanina (Skrývka, Výkliz) ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
Kámen na obklady a dlažby —-

PDK – přírodní kamenivo, drcené; MZK – mechanicky zpevněné kamenivo;

G-F – štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy; S-F – písek s příměsí jemnozrnné zeminy;

GP – štěrk špatně zrněný; Kamenitá sypanina (lomová skrývka, výkliz 0-300, nebo 0-500 mm)

Vlastnosti kameniva: PDK 4/8 (B) PDK 8/11 (B)
tvarový index v % (SI) 19,5 14
otlukovost v % (LA) 24,5 21,5
mrazuvzdornost v % (F) 0,8 0,8
nasákavost v % (WA24) 0,77 0,68
trvanlivost v % (TSS) 2,2 1,8
ohladitelnost v % (PSV) 53 53
odolnost kameniva proti alkalicko křemičité reakci -0,01 -0,01
index hmotnostní aktivity 0,84 0,84
hmotnostní aktivita Ra v Bq/kg 68 68

Fotogalerie: