Lomy: Krty

krtyUmístění:
8 km severozápadně od Strakonic.
Přesnou lokaci lomu na mapě najdete v přehledu ZDE.
GPS, Loc: 49°17’47.027″N, 13°51’31.929″E

Dopravní možnosti:
Po ose nákladními auty

Surovina:
Krystalický vápenec metamorfovaný šedé barvy, středně zrnitý.

Roční výrobní kapacita:
200 tis. tun.

Technologické vybavení lomu:
Dva stupně drcení: V8-2N (1.000×600) a DKT 1200

Použití:
Pro podkladní vrstvy, pro ložní vrstvy, do litých asfaltů, do nestmelených vrstev, do prolévaných vrstev, do vtlačovaných vrstev.

Lomový kámen, stavební kámen pro podezdívky, mostní pilíře, opěrné a zárubní zdi, pobřežní zpevňovací kámen, kámen do gabionových stěn. Bílé kamenivo na výrobu terasových a dekoračních drtí.

Paleta výrobků:

Přírodní kamenivo, drcené Dle ČSN EN
PDK 0/1 – bílý vápenec zák.č.102/2001 Sb.
PDK 0/4- bílý vápenec ČSN EN 12620+A1
PDK 0/4 (D) ČSN EN 13242+A1
PDK 1/3 – bílý vápenec ČSN EN 12620+A1
PDK 3/5 – bílý vápenec ČSN EN 12620+A1
PDK 4/8 (D) ČSN EN 13242+A1
PDK 5/8 – bílý vápenec ČSN EN 12620+A1
PDK 8/16 – bílý vápenec ČSN EN 12620+A1
PDK 8/22 ČSN EN 13242+A1
PDK 16/32 ČSN EN 13242+A1
PDK 32/63 – bílý vápenec ČSN EN 12620+A1
PDK 32/63 ČSN EN 13242+A1
GP 63/125 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
PDK 0/8 (S-F 0/8) ČSN EN 13242+A1, (ČSN 736133)
PDK 0/16 (G-F 0/16) ČSN EN 13242+A1, (ČSN 736133)
PDK 0/32 (ŠDA 0/32) ČSN EN 13242+A1, (ČSN EN 13285)
PDK 0/63 (ŠDA 0/63) ČSN EN 13242+A1, (ČSN EN 13285)
G-F 0/125 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
Lomový kámen —-
Lomový kámen netříděný  zák.č.102/2001 Sb.
Kamenitá sypanina (Skrývka, Výkliz) ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
Omílané kamenivo —-
Omílaný valoun 32/63 zák.č.102/2001 Sb.

PDK – přírodní kamenivo, drcené; G-F – štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy;

S-F – písek s příměsí jemnozrnné zeminy; GP – štěrk špatně zrněný;

Kamenitá skrývka (lomová skrývka, výkliz 0-300, nebo 0-500 mm)

Vlastnosti kameniva: PDK 32/63 (B)
tvarový index v % (SI) 15,5
otlukovost v % (LA) 38,4
mrazuvzdornost v % (F) 1,9
nasákavost v % (WA24) 0,6
trvanlivost v % (TSS) 2,2
index hmotnostní aktivity 0,15
hmotnostní aktivita Ra v Bq/kg 14

Fotogalerie: