Lomy: Kobylí Hora

kobyli-horaUmístění:
2 km severně od Prachatic.
Přesnou lokaci lomu na mapě najdete v přehledu ZDE.
GPS, Loc: 49°1’23.578″N, 14°1’16.721″E

Dopravní možnosti:
Po ose nákladními auty, po železnici – vlastní vlečka (denní kapacita 1.300 tun).

Surovina:
Granulit šedozelené barvy s akcesorickým výskytem turmalínu a biotitu.

Roční výrobní kapacita:
600 tis. tun.

Technologické vybavení lomu:
Tři stupně drcení: odhliňovač, DCJ (1.600×1.250), KDH 1.250, Svedala H3000, automatické míchací zařízení štěrkodrtí dle určené křivky zrnitosti (MZK).

Použití:
Do hutněných asfaltových vrstev, pro obrusné vrstvy, pro ložní vrstvy, pro podkladní vrstvy, do litých asfaltů, kamenivo stmelené hydraulickým pojivem, do nestmelených vrstev, do prolévaných vrstev, do vtlačovaných vrstev, do postřiků a nátěrů, do emulsních kalových vrstev, pro zdrsňovací zimní posyp vozovek. Do železobetonu, do předpjatého betonu, do cementobetonového krytu vozovek.1.250, Svedala H3000, automatické míchací zařízení štěrkodrtí dle určené křivky zrnitosti (MZK).

Pro železniční svršek (kolejové lože). Osvědčení ČD pro frakce 32/63 (B I) a 0/32 (kv).

Lomový kámen, stavební kámen pro podezdívky, mostní pilíře, opěrné a zárubní zdi, pobřežní zpevňovací kámen, kámen do gabionových stěn.

 

Fotogalerie:

Vážení zákazníci. Celodenní odstávka lomu BOR z důvodu servisu nakladače proběhne v Pondělí 1.11.2021.