Lomy: Kobylí Hora

kobyli-horaUmístění:
2 km severně od Prachatic.
Přesnou lokaci lomu na mapě najdete v přehledu ZDE.
GPS, Loc: 49°1’23.578″N, 14°1’16.721″E

Dopravní možnosti:
Po ose nákladními auty, po železnici – vlastní vlečka (denní kapacita 1.300 tun).

Surovina:
Granulit šedozelené barvy s akcesorickým výskytem turmalínu a biotitu.

Roční výrobní kapacita:
600 tis. tun.

Technologické vybavení lomu:
Tři stupně drcení: odhliňovač, DCJ (1.600×1.250), KDH 1.250, Svedala H3000, automatické míchací zařízení štěrkodrtí dle určené křivky zrnitosti (MZK).

Použití:
Do hutněných asfaltových vrstev, pro obrusné vrstvy, pro ložní vrstvy, pro podkladní vrstvy, do litých asfaltů, kamenivo stmelené hydraulickým pojivem, do nestmelených vrstev, do prolévaných vrstev, do vtlačovaných vrstev, do postřiků a nátěrů, do emulsních kalových vrstev, pro zdrsňovací zimní posyp vozovek. Do železobetonu, do předpjatého betonu, do cementobetonového krytu vozovek.1.250, Svedala H3000, automatické míchací zařízení štěrkodrtí dle určené křivky zrnitosti (MZK).

Pro železniční svršek (kolejové lože). Osvědčení ČD pro frakce 32/63 (B I) a 0/32 (kv).

Lomový kámen, stavební kámen pro podezdívky, mostní pilíře, opěrné a zárubní zdi, pobřežní zpevňovací kámen, kámen do gabionových stěn.

Paleta výrobků:

Přírodní kamenivo, drcené Dle ČSN EN
PMK 0/4 II ČSN EN 12620+A1
PDK 0/1 zák.č.102/2001 Sb.
PDK 0/4 (B) ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043
PDK 0/4 (D) ČSN EN 13242+A1
PDK 2/4 ČSN EN 13043
PDK 4/8 (B) ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043
PDK 4/8 (D) ČSN EN 13242+A1
PDK 8/11 ČSN EN 13043
PDK 8/16 ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043
PDK 11/22 ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043
PDK 8/32 ČSN EN 13242+A1
PDK 16/32 ČSN EN 13043
PDK 32/63 ČSN EN 13242+A1
PDK 32/63 (B I) ČSN EN 13450, č.osv. 5/96-ČD
GP 63/125 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
GP 63/250 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
PDK 0/32 (ŠDA 0/32) ČSN EN 13242+A1, (ČSN EN 13285)
PDK 0/32 (kv) dle OTP ČD, č.osv. S 517/00-ČD
PDK 0/63 (ŠDA 0/63) ČSN EN 13242+A1, ( ČSN EN 13285)
MZK 0/32 (GA) ČSN EN 13285
PDK 0/16 (G-F 0/16) ČSN 13242+A1, (ČSN 736133)
G-F 0/125 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
Kamenitá sypanina drcená 0/250 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
Lomový kámen —-
Lomový kámen netříděný  zák.č.102/2001 Sb.
Soliterní kámen zahradní  zák.č.102/2001 Sb.
Kamenitá sypanina (Skrývka, Výkliz) ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.

PDK – přírodní drcené kamenivo; PMK – přírodní, míchané kamenivo;

MZK – mechanicky zpevněné kamenivo; G-F – štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy;

GP – štěrk špatně zrněný; Kamenitá sypanina (lomová skrývka, výkliz 0/300, nebo 0-500 mm)

Vlastnosti kameniva: PDK 4/8 (B) PDK 8/11 (B)
tvarový index v % (SI) 17 16,7
otlukovost v % (LA) 24,6 22,8
mrazuvzdornost v % (F) 1,1 1,0
nasákavost v % (WA24) 0,8 0,6
trvanlivost v % (TSS) 1,9 1,6
ohladitelnost v % (PSV) 53 53
odolnost kameniva proti alkalicko křemičité reakci -0,02
index hmotnostní aktivity 0,6 0,63
hmotnostní aktivita Ra v Bq/kg 17 17

Fotogalerie: