Lomy: Bor

borUmístění:
k.ú.Lutová, 1,5 km od Chlumu u Třeboně.
Přesnou lokaci lomu na mapě najdete v přehledu ZDE.
GPS, Loc: 48°58’55.294″N, 14°54’21.889″E

Dopravní možnosti:
Po ose nákladními auty

Surovina:
Ortorula

Roční výrobní kapacita:
30 tis. tun.

Technologické vybavení lomu:
První stupeň drcení a třídění, výroba mobilní linkou

Použití:
Štěrkodrtě, štěrky, drtě – spodní konstrukce vozovek a zpevněných ploch, drenážní vrstvy, Lomový kámen, stavební kámen pro podezdívky, mostní pilíře, opěrné a zárubní zdi, pobřežní zpevňovací kámen, kámen do gabionových stěn.

Paleta výrobků:

Přírodní kamenivo, drcené Dle ČSN EN
PDK 0/4 (D) ČSN EN 13242+A1
PDK 4/8 (B) ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043
PDK 8/16 ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043
PDK 16/32 ČSN EN 13043
PDK 32/63 ČSN EN 13242+A1
GP 63/125 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
PDK 0/32 (ŠDA 0/32) ČSN EN 13242+A1, (ČSN EN 13285)
PDK 0/63 (ŠDA 0/63) ČSN EN 13242+A1, (ČSN EN 13285)
PDK 0/8 (S-F 0/8) ČSN EN 13242+A1, (ČSN 736133)
PDK 0/16 (G-F 0/16) ČSN EN 13242+A1, (ČSN 736133)
G-F 0/125 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
Lomový kámen
Lomový kámen netříděný zák.č.102/2001 Sb.
Kamenitá sypanina (Skrývka, Výkliz) ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.

PDK – přírodní kamenivo, drcené; G-F – štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy;

GP – štěrk špatně zrněný; Kamenitá sypanina ( lomová skrývka, výkliz 0-300, nebo 0-500 mm)

Vlastnosti kameniva: PDK 4/8 (B) PDK 8/11 (B)
tvarový index v % (SI) 40 15
otlukovost v % (LA) 25 16
mrazuvzdornost v % (F) 0,5 0,2
nasákavost v % (WA24) 0,6 0,3
trvanlivost v % (TSS) 1,5 1,9
ohladitelnost v % (PSV) 52 52
odolnost kameniva proti alkalicko křemičité reakci -0,02 -0,02
index hmotnostní aktivity 0,4 0,4
hmotnostní aktivita Ra v Bq/kg 20 20

Fotogalerie: