Hrubotřídič v lomu Písek

V dubnu letošního roku jsme v rámci přípravy ložisek v našem lomu Písek zajistili odtřídění zahliněných skrývkových partií prostřednictvím instalovaného hrubotřídiče Warrior 1300, díky kterému zavádíme na trh pro naše zákazníky tři nové produkty v tomto lomu, a to:

PDK 0/11 odval, nestandard 16/125 a lomový kámen 125/500