Tým – naše teze a cíle

NAŠE TEZE A CÍLE lze shrnout do pěti oblastí:

SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK
Jsme firmou orientující se silně na zákazníka. Sledujeme a plníme potřeby a přání našich zákazníků. Naše výrobky jsou totožné s požadavky a představou zákazníků.

KVALITNÍ VÝROBCE
Modernizujeme výrobní linky a pravidelně udržujeme naše výrobní zařízení v dokonalém technickém stavu. Neustále snižujeme výrobní náklady. Naše výrobky jsou shodné s technickými požadavky norem a předpisů.

SPOKOJENÝ A KVALITNÍ ZAMĚSTNANEC
Dobří a spokojení zaměstnanci jsou největším bohatstvím firmy. Zaměstnance vychováváme k hrdosti na firmu, ve které pracuje, a na své výrobky. Vytváříme sociální jistoty pro každého našeho zaměstnance.

KVALITNÍ DODAVATEL
Chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele. Pravidelně je hodnotíme a úzce s nimi spolupracujeme.

PŘÍSTUP K OKOLÍ A ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ A HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ
Není nám lhostejné v jakém prostředí žijeme a podnikáme. Zlepšujeme pracovní prostředí ve všech úsecích společnosti. Spolupracujeme s okolními obcemi a účinně jim pomáháme. Udržujeme životní prostředí a své okolí na úrovni dle předpisů i oprávněných požadavků občanů.
Usilujeme o efektivní využití energetických zdrojů a snižování energetické náročnosti všech realizovaných procesů; v souladu s tímto závazkem podporujeme nákup energeticky úsporných produktů a služeb
Trvale dodržujeme příslušné právní požadavky v oblasti životního prostředí a hospodaření s energií

VEDENÍ SPOLEČNOSTI
Znalost svého oboru, chuť poctivě pracovat, ochota vzdělávat se, schopnost přizpůsobit se vzrůstajícím nárokům – to je tvář vedení naší společnosti. Lidé, kteří jsou ve správný čas na správném místě. Lidé, kteří umějí rozlišit prioritní a nepodstatné.
Vedoucí pracovníci ovšem nejenom řídí a organizují. Dbají rovněž na spokojenost svých podřízených, aby nálada v pracovním týmu byla příjemná a tak cesta k jasnému cíli – uspokojit zákazníka a jeho potřeby – schůdná.

Vážení zákazníci. Z důvodu zimních oprav v období od 31.1. do 28.2.2022 vám bude náš lom ŠEVĚTÍN k dispozici každý všední od 7.00 do 15.00 hodin.