Historie a současnost

historie_1KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o. se sídlem v Českém Krumlově je společnost zabývající se těžbou a zpracováním drceného kameniva, která je součástí nadnárodní skupiny Kirchdorfer Gruppe, kde je součástí divize Kirchdorfer Kies & Transportbetonholding GmbH.

Naše historie sahá daleko před druhou světovou válku, ale až po roce 1964 můžeme hovořit o struktuře výroby a soustředění lomů Plešovice, Ševětín, Kobylí Hora, Krty a Zrcadlová Huť.

Po roce 1990 vznikl státní podnik Kamenolomy Český Krumlov, z něhož byla v rámci privatizace založena naše společnost. V roce 2004 jsme akvizicí získali další dva kamenolomy, Písek a Rejta, čímž jsme rozšířili pokrytí trhu v Jihočeském kraji o další regiony.

historie_3Jsme tradiční a zároveň největší výrobce drceného kameniva v Jihočeském kraji. Díky neustálým investicím do modernizace technologie výroby, silné orientaci na zákazníka a na uspokojování jeho potřeb jsme se stali jednou z vůdčích společností ve svém oboru v České republice.

Naše produkce se pohybuje okolo 2.000.000 tun ročně, přičemž kapacita výroby našich kamenolomů je dvojnásobná. Dalším krokem pro dokonalý servis našich zákazníků je pořízení nejmodernější mobilní drticí linky, díky které jsme schopni pokrýt nárazové požadavky trhu, zejména při významných infrastrukturních stavbách. Náš zákazník tak má jistotu, že všechny jeho požadavky množstevní i kvalitativní jsme schopni splnit.

Spisová značka: C 628 vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích
Název subjektu: Kámen a písek, spol. s r.o.
IČO: 42396158
Sídlo: Český Krumlov, Linecká 277, PSČ 38101

Vážení zákazníci. Z důvodu zimních oprav v období od 31.1. do 28.2.2022 vám bude náš lom ŠEVĚTÍN k dispozici každý všední od 7.00 do 15.00 hodin.