Fotogalerie

TÝM A FIRMA
The team and the company
Unser Team und Firma


LOMY
Quarries
Steinbrüche

Plešovice

Kobylí hora

Krty

Písek

Bor

Rejta

Štiptoň

Ševětín

Zrcadlová huť


REFERENCE
References
Referenzen

Baumax České Budějovice, lom Ševětín, Casta dopravní stavby s.r.o., realizace 2008 – 2009
Supermarket Baumax České Budějovice, Quarry Ševětín, Casta dopravní stavby
Supermarkt Baumax České Budějovice, Steinbruch Ševětín, Casta dopravní stavby

Křižovatka Nová Hospoda silnice I4 Strabag a.s. záv.Písek, LOM PÍSEK – realizace 2006-2007
Nová Hospoda crossroads, L4 Street, Strabag
Nová Hospoda Kreuzung, L4 Strasse, Strabag

Propojení dopravních okruhů Č.B., lomy Ševětín, Plešovice, STRABAG a.s., realizace 2009
Interconnection transport routes in České Budějovice, quarry Ševětín, Plešovice, Strabag
Linking Transportwege in České Budějovice, Steinbrüche Ševětín, Plešovice, Strabag

Přeložka silnice II145 Vitějovice – Běleč SSŽ a.s. – záv. Č. B. – realizace 2003
Re-Laying of the Road II/145 ‚Vitějovice – Běleč': SSŽ a.s. – Č.B. Plant
Straßenverlegung II/145 Vitějovice – Běleč: SSŽ a.s. – Betrieb České Budějovice (zu deutsch Budweis)

Přeložka silnice Hořice – Černá v Pošumaví Dálniční stavby Praha a.s., záv.Č.B., LOM PLEŠOVICE – realizace 2006
Re-Laying of the Road I/39 ‚Hořice na Šumavě': SSŽ a.s. – Č.B. Plant
Straßenverlegung I/39 Hořice im Böhmerwald: SSŽ a.s. – Betrieb České Budějovice

Přeložka silnice Nová Hliniště – Strážný Colas a.s., LOM K.HORA – realizace 20062007
Re-Laying of the Road Nová Hliniště – Strážný Colas a.s., LOM K.HORA
Straßenverlegung Nová Hliniště – Strážný Colas a.s., LOM K.HORA

R4 Mirotice – Třebkov, lom Písek, MZK, Eurovia CS, a.s., realizaze rok 2009
Highway R4 Mirotice – Třebkov, lom Písek, MZK, Eurovia CS, a.s.
Autobahn R4 Mirotice – Třebkov, lom Písek, MZK, Eurovia CS, a.s.

Rekonstrukce ul. Pekárenská České Budějovice – směs MZK Strabag a.s., záv. Č. B., LOM ŠEVĚTÍN- realizace 2005
Reconstruction of Pekárenská Street ‚České Budějovice‘ – MHG Mixture: Strabag a.s., Č.B. Plant
Umbau der Straße Pekárenská České Budějovice – MZK-Mischung: Strabag a.s., Betrieb České Budějovice

Rekonstrukce železnice Č.Budějovice-Č.Velenice Edikt, Chládek a Tintěra, Skanska , LOM REJTA, realizace 2007
Reconstruction of railway Č.Budějovice-Č.Velenice Edikt, Chládek a Tintěra, Skanska , LOM REJTA
Die Rekonstruktion der Eisenbahn Č.Budějovice-Č.Velenice Edikt, Chládek a Tintěra, Skanska , LOM REJTA

Supermarket Globus České Budějovice – parkoviště Strabag a.s., záv. Č. B., LOM ŠEVĚTÍN – realizace 2004
Supermarket Globus ‚České Budějovice‘ – Parking Lot: Strabag a.s., Č.B. Plant
Supermarkt Globus České Budějovice – Parkfläche: Strabag a.s., Betrieb České Budějovice

Železniční trať a nádraží České Velenice, Viamont DSP a.s., Lomy Ševětín, Rejta, Plešovice, realizace rok 2009
Railway line and station České Velenice, Viamont DSP a.s., quarries Ševětín, Rejta, Plešovice
Bahnlinie und Bahnhof České Velenice, Viamont DSP a.s., Steinbrüche Ševětín, Rejta, Plešovice

Železniční trať IV. koridor, Holkov, Edikt, 032, 3263, realizace 2008
Railway line IV. corridor, Holkov, Edikt, 032, 3263
Bahnlinie IV. Korridor, Holkov, Edikt, 032, 3263

Železniční trať IV. koridor, recyklační vlak, Omlenice, Strabag, Edikt, MZK, realizace 2008
Railway line IV. corridor, recycling train, Omlenice, Strabag, Edikt, MZK
Bahnlinie IV. Korridor, Recyclingzug, Omlenice, Strabag, Edikt, MZK


SLUŽBY
Services
Dienstleistungen


TERMINÁL ČESKÉ BUDĚJOVICE – PRODEJNÍ SKLAD
Terminal České Budějovice – warehouse
Terminal České Budějovice – Verkaufslager


SPEDICE KAP
Forwarding KaP
Spedition KaP

RECYKLAČNÍ DVŮR ŠEVĚTÍN
Recycling yard
Recyclinghof

Vážení zákazníci. Z důvodu zimních oprav v období od 31.1. do 28.2.2022 vám bude náš lom ŠEVĚTÍN k dispozici každý všední od 7.00 do 15.00 hodin.