Elektronická evidence a schvalování došlých faktur

Od 1.3.2009 byl zaveden ve firmě Kámen a písek, spol. s r.o. nový modul stávajícího informačního systému EPASS – Workflow – elektronická evidence došlých faktur včetně elektronického schvalování.