Realizace projektu z programu Úspora energií IV

Název projektu: Výměna strojního vybavení společnosti Kámen a písek, spol. s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017056

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je zefektivnění výroby s nižší ekologickou stopou a výrazná úspora energie. Předpokládá se výměna stávajících technologií, které mají relativně vysokou spotřebu paliva. Předmětem předkládaného projektu je výměna strojního vybavení společnosti. Po realizaci projektu se sníží konečná spotřeba energie během výrobní činnosti – dojde také k výraznému snížení energetické náročnosti-snížení CO2, úspoře energií v procesu výroby, úspoře nákladů na opravy, zlepšení pracovního prostředí a celkovému rozvoji společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

CZ_RZ_B_C

 

Nejlepší výrobce stavebnin roku 2018 – Mimořádná cena poroty pro Kámen a písek !!!

Letos se konal již 12. ročník soutěže Nejlepší výrobce stavebnin. Soutěž je určena pro všechny výrobce stavebních hmot a materiálů působící na území České republiky.

Soutěžilo ve dvou kategoriích: v kategorii firem s počtem do 300 pracovníků a v kategorii firem s počtem nad 300 pracovníků.

Slavnostní setkání firem, při kterém byla předána ocenění nominovaným firmám, se uskutečnilo 25. září 2019 v krásném a důstojném prostředí benediktinského Emauzského kláštera v Praze.

Odborná porota posuzovala přihlášené závody a provozy průmyslu výroby stavebnin zejména podle dosahované kvality, ekonomické úspěšnosti, silné pozice na trhu, energetické náročnosti výroby, zlepšování životního prostředí a řešení odpadového hospodářství, zavádění systémů řízení jakosti výroby, investic do výrobního zařízení v posledních třech letech, dosažené produktivity a zaměstnanosti.

Nejlepším výrobcem stavebnin roku 2018 se stali:

 • v kategorii do 300 zaměstnanců firma HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
 • v kategorii nad 300 zaměstnanců se stala firma P-D Refractories CZ, a.s.

 

Při slavnostním nominačním odpoledni byly rozdány také další ceny a „Zvláštní cenu poroty“ získala firma Kámen a písek, spol. s r.o., se sídlem v Českém Krumlově.

 Zdůvodnění poroty bylo následující:

 Jde o tradičního a zároveň největšího výrobce drceného kameniva v Jihočeském kraji, ale zároveň patřícího mezi 5 největších producentů kameniva v ČR a je vzorným reprezentantem těžebního průmyslu stavbeních hmot. Díky operativnosti a zaměření se na zákazníka je schopna pokrýt nárazové požadavky trhu, zejména při významných infrastrukturních stavbách. V loňském roce prodala 2,5 milionu tun kameniva, z toho 600 tisíc tun bylo z lomu Ševětín vyrobeno a dodáno na stavbu dálnice D3 od Veselí nad Lužnicí až po České Budějovice. Příkladem hodným následování je budovaný obchvat městysu Ševětín za 18 mil. Kč, který odvede veškerou dopravu z kamenolomu mimo intravilán městysu a silnice bude následně bezúplatně převedena do silniční sítě Jihočeského kraje.

Heslo firmy: Zákazník musí mít jistotu, že všechny jeho požadavky množstevní i kvalitativní – firma bezezbytku splní.

 Cenu z rukou Pavla Malinského převzal jednatel a výkonný ředitel Ing. Pavel Fučík.

Další speciální ceny získaly firmy BAUMIT, LAUFEN CZ, SEMMELROCK STEIN+DESIGN.

Pro firmu Kámen a písek je to další ocenění její dlouholeté spolehlivé a inovativní práce a potvrzení správné cesty ke společensky odpovědné firmě.

Nejlepší výrobce stavebnin 2018_Certifikát_Zvláštní cena poroty_

Hejtmanka Stráská předala ocenění společensky nejodpovědnějším firmám Jihočeského kraje a společnost Kámen a písek je mezi nimi

Do soutěže Cena hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost se přihlásilo celkem 32 firem. Do této soutěže se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace i obce realizující v loňském roce dobrovolné i nadstavbové aktivity. Cílem ocenění je zviditelnit příklady dobré a pozitivní praxe.

Vyhlášení soutěže se konalo 28.5.2019  v Sále zastupitelstva Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Mimo hodnotné ceny získali všichni přihlášení i Čestné uznání.

Společnost Kámen a písek, spol. s r.o. se umístila na druhém místě společně s firmou Mondi Bupak v kategorii Střední organizace s 250 a méně zaměstnanci, jejichž hlavní náplní činnosti je podnikání.

Ocenění převzal výrobně-technický ředitel Ing. Otakar Veselý, který reprezentoval firmu na této soutěži.

 

Firmy, které získaly ocenění:

Malé organizace s 50 a méně zaměstnanci, jejichž hlavní náplň činnosti je podnikání

 1. LESIKAR
 2. Český ostrovní dům – projekt Český soběstačný dům
 3. INPRESS

 

Střední organizace s 250 a méně zaměstnanci, jejichž hlavní náplň činnosti je podnikání

 1. Technické služby Tábor
 2. Kámen a písek společně s firmou Mondi Bupak
 3. TKP geo

 

Velké organizace s více než 250 zaměstnanci, jejichž hlavní náplň činnosti je podnikání

 1. Robert Bosch
 2. EATON Elektrotechnika
 3. ENGEL strojírenská

 

Organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní činnosti není podnikání s méně než 50 zaměstnanci

 1. THEIA – krizové centrum
 2. Czechitas
 3. Attavena a Regionální agrární komora Jihočeského kraje

 

Organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní činnosti není podnikání s více než 50 zaměstnanci

 1. Pomoc Týn nad Vltavou

Organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní činnosti není podnikání – obec“

 1. Obec Boršov nad Vltavou

Zdroj: https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/23918-hejtmanka-straska-ocenila-spolecensky-nejodpovednejsi-firmy-v-jihoceskem-kraji.html?utm_source=copy

 

Hejtmanka Stráská předání ocenění_1 Hejtmanka Stráská předání ocenění_2 Hejtmanka Stráská předání ocenění_3

Hejtmanka Stráská předání ocenění_4

Vodafone Firma roku 2016 – další ocenění pro Kámen a písek

Slavnostní večer, při kterém se vyhlašuje vítěz krajského kola soutěže podnikatelů Vodafone Firma roku 2016 a Česká spořitelna Živnostník roku 2016, proběhl 5. října 2016 v hotelu Clarion v Českých Budějovicích a firma Kámen a písek, spol. s r.o. dosáhla výborného úspěchu, umístila na krásném 3. místě.
Firmu před početným publikem prezentovali a certifikát za 3. místo si osobně převzali výkonný ředitel Ing. Pavel Fučík a výrobně-technický ředitel Ing. Otakar Veselý.
Letos se konal již jedenáctý ročník podnikatelských soutěží , do která se naše firma Kámen a písek, spol. s r.o. s chutí přihlásila. První radostnou zprávou byl postup do užšího finále krajského kola. Tato soutěž totiž patří svým všeoborovým a regionálním rozsahem k největším podnikatelským kláním v zemi. V hodnocení dosahuje maximální objektivity a vytváří zcela ojedinělé vzájemné porovnání účastníků v jednotlivých krajích i za celou Českou republiku.
Nominované firmy se osobně prezentují před odbornou porotou. Záleží čistě na schopnostech prezentujících firem, jak se firmy orientují v konkurenčním prostředí, jak ambiciózní a reálné jsou jejich podnikatelské plány a jak přispívají k rozvoji okolí. Hodnotí se jak ekonomické výsledky firmy tak i vlastní podnikatelský příběh.
Na prvním místě se letos umístila firma Kovostroj Bohemia, s.r.o. z Týna nad Vltavou, která se zabývá výrobou ocelových výztužných profilů do plastových oken. Druhé místo pak obsadila firma DITA výrobní družstvo invalidů z Tábora, která vyrábí a zpracovává textil, oděvy a usně.

30066929781_6eb57cd4ed_o  30151410235_224ec95811_o

cert-kap-hn-vf  dipl-kap-hn-vf