Štiky českého byznysu 2019

Žebříček Štiky českého byznysu je sestavován na základě existující databáze Coface Czech, která soustřeďuje údaje o všech podnikatelských subjektech nejen v ČR, ale i z celé střední a východní Evropy. Hodnocení se může zúčastnit kterákoli domácí firma, která organizátorům poskytne své ekonomické výsledky za sledované období posledních tří let.

 

Do žebříčku Štiky českého byznysu jsou zařazeny firmy se sídlem v ČR, jež měly v posledním roce obrat vyšší než 10 milionů eur a zároveň splnily dvě základní kvalifikační kritéria: měly v hodnoceném tříletém období alespoň jeden kladný výsledek hospodaření a prokázaly schopnost dostát svým závazkům. Pro vlastní umístění je rozhodující hodnota Indexu 1000 CIC, který je počítán na základě pěti ekonomických kritérií:

 • nárůstu obratu,
 • ROE (poměru hospodářského výsledku po zdanění k vlastnímu kapitálu),
 • ROA (poměru hospodářského výsledku po zdanění k celkovým aktivům),
 • běžné likvidity,
 • míry zadluženosti.

stiky

Celý projekt je unikátní v tom, že za předpokladu splnění vstupních kritérií nehra­je v dalším hodnocení žádnou roli velikost podniku, a na předních místech se tak mo­hou umístit i méně známé menší firmy. Hodnocení navíc není zároveň zatíže­no žádnou individuální volbou, opírá se pouze o objektivní ekonomické ukazatele.

stiky-pořadí

 

štiky

Kámen a písek – společensky odpovědná firma

Odpovědné chování představuje dobrovolné převzetí spoluodpovědnosti za blaho a udržitelný rozvoj moderní společnosti. Společensky odpovědné organizace staví na první místo dodržování povinností uložených právními předpisy a nad jejich rámec uplatňují odpovědné a etické chování vůči svému okolí. Tato strategie posiluje důvěryhodnost organizace v očích zákazníků, partnerů i společnosti jako celku a stává se důležitým nefinančním ukazatelem výkonnosti organizace.

Posláním Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost je podpořit společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj prostřednictvím zpětné vazby, kterou organizacím poskytne hodnocení nezávislou stranou.

Úspěšní účastníci v Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost obdrželi národní i mezinárodní ocenění „Committed to Sustainability“.

soc. zodpovědnost NCČRsoc. zodpovědnost efqm

Tisková zpráva: Nová účelová komunikace „Severní spojka-obchvat městysu Ševětín“

18.11.2019

Investor stavby:

Kámen a písek, spol. s r.o., se sídlem v Českém Krumlově.

Zaměření společnosti: Těžba a zpracování stavebního kamene, vlastní 10 kamenolomů v JČ kraji, 1 prodejní terminál v Č.Budějovicích, roční těžba 2,5 mil. tun kameniva, všechno kamenivo dodává pro stavby v Jihočeském kraji. Lom Ševětín je významným zdrojem kameniva pro všechny stavby na Českobudějovicku, Třeboňsku a u Veselí/Luž. Zároveň zásobuje všechny stavby dálnice D3 včetně obchvatu Českých Budějovic a železničního koridoru Č.Budějovice – Soběslav.

Název stavby: „Severní spojka – obchvat městysu Ševětín“

Generální dodavatel: Swietelsky stavební s.r.o.

Investor se rozhodl z vlastní vůle a na své náklady vybudovat účelovou místní komunikaci, díky které bude odvedena veškerá nákladní doprava z kamenolomu mimo zastavěný intravilán městysu Ševětín do volného terénu, což přispěje ke zlepšení životního prostředí a životních podmínek místních obyvatel. Dojde k zásadnímu snížení emisí hluku a prachu z nákladní dopravy.

Tento projekt vznikl na základě dlouhodobých jednání a konstruktivní spolupráce těžaře s vedením městysu a postupným řešením negativních vlivů těžby a zejména dopravy.

Technické údaje ke stavbě:

Práce na povolení trvaly od roku 2017, t.zn. 2 roky příprav, projektování a povolovacích řízení. Zahájení výstavby proběhlo v prosinci 2018, stavba komunikace byla dokončena v listopadu 2019. Celkem se spotřebovalo 32.000 tisíc tun kameniva a 2.600 tun asfaltu. Délka silnice je 900 m, šířka 6 metrů, celková cena této etapy činí 16.000.000 mil. Kč.

Jedná se o poslední část celkového řešení dopravy z kamenolomu. Již v roce 2016 byla zhotovena první etapa silnice, délka této první etapy je 1.100 metrů, šířka 6 metrů, celková cena činila 7.300.000 mil. Kč. Celková cena za obě etapy činí 23.300.000 mil. Kč.

První záměr obchvatu Ševětína vznikl již v roce 2008, postupně se vypořádávaly potřebné pozemky a docházelo k úpravám územně plánovací dokumentace. Součástí celkového řešení dopravy měla být i plánovaná stavba IV. železničního koridoru Ševětín – Nemanice (vybudování silničního nadjezdu v Ševětíně), přes který měla být doprava z lomu vedena. Tato stavba se však neustále oddaluje a tak vedení firmy přistoupilo k vybudování celé silnice na vlastní náklady a místo plánovaného nadjezdu využilo současný železniční přejezd jako dočasné řešení do doby výstavby výše uvedené železniční stavby.

 

Ing. Pavel Fučík, jednatel, výkonný ředitel Kámen a písek, spol. s r.o. Český Krumlov

 

 

 

PÍSEČTÍ STUDENTI POMÁHAJÍ

01.10.2019

 

​​Písecký „Start-up“ aneb studenti již třetím rokem pomáhají, vzdělávají se a připomínají oběti Šoa.
Od roku 2017 funguje v Písku skvělá spolupráce se studenty Lesnické školy. Díky vstřícnosti vedení školy, ale zejména zájmu studentů, se lesáci již třetím rokem starají o údržbu okolo synagogy. Tím ale společné aktivity zdaleka nekončí. Jako poděkování za jejich bezplatnou činnost ve volném čase studenti navštívili židovské památky pražského Josefova a ti nejpilnější na dva dny i Krakow a Osvětim. Připraveny byly i přednášky spojené s tématikou Šoa, židovskou historií i komentované prohlídky. Písek již loni navštívil, a činnost studentů ocenil, i J.E. velvyslanec Daniel Meron, který s nimi vysadil lípu za oběti ŠOA z Písku a okolí. K lípě přibyl ve čtvrtek 26.9.2019 i pamětní kámen s  česko-hebrejským textem trvale připomínajícím občanům města i všem návštěvníkům židovské spoluobčany zavražděné v dobách jedné z největších tragédií lidstva.

Velkou měrou k realizaci všech aktivit přispělo svoji záštitou vedení Jihočeského kraje, zejména paní hejtmanka Ivana Stráská a první náměstek pan Josef Knot stejně jako paní starostka Písku Eva Vanžurová a 1 místostarosta Petr Hladík. Výroba nápisu by nebyla možná ani bez darů společnosti Kámen a písek spol. s r.o. a v.d. Jihokámen Písek.

V letošním roce se do připomenutí obětí Šoa velice úspěšně zapojili i studenti zemědělské školy v Písku. Pod vedením pana učitele Chovance za spolupráce s místním archivem a ÚSTR zpracovali příběhy deportovaných píseckých židovských spoluobčanů a v předminulém týdnu umístili i na třech v místech v Písku Kameny zmizelých.

 

DĚKUJEME VŠEM STUDENTŮM LESNICKÉ A ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLY A JEJICH PEDAGOGŮM ZA TUTO POMOC!
Písek1 Písek2

Realizace projektu z programu Úspora energií IV

Název projektu: Výměna strojního vybavení společnosti Kámen a písek, spol. s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017056

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je zefektivnění výroby s nižší ekologickou stopou a výrazná úspora energie. Předpokládá se výměna stávajících technologií, které mají relativně vysokou spotřebu paliva. Předmětem předkládaného projektu je výměna strojního vybavení společnosti. Po realizaci projektu se sníží konečná spotřeba energie během výrobní činnosti – dojde také k výraznému snížení energetické náročnosti-snížení CO2, úspoře energií v procesu výroby, úspoře nákladů na opravy, zlepšení pracovního prostředí a celkovému rozvoji společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

CZ_RZ_B_C

Rýpadlo Cat 352 pro lom Ševětín

Zbrusu nové rýpadlo Cat 352 od Zeppelin CZ zahájilo svou službu v kamenolomu Ševětín.

Kamenolom v Ševětíně nedaleko Českých Budějovic zásobuje kamenivem všechny stavby v širokém okolí včetně dokončovaných úseků dálnice D3. Zdejší lom společnosti Kámen a písek, s.r.o. se vyznačuje mimořádně kvalitním kamenivem vhodným pro různé aplikace, použitelný je i jako drážní štěrk pro železniční svršek. Denně odtud odjíždí až 12.000 tun kamene. Taková porce už vyžaduje pořádnou spolehlivou a výkonnou techniku.

Stroje amerického výrobce Caterpillar tu mají dobré jméno, rýpadlům Cat tu zdárně sekundují velké nakladače. Před časem tu proběhla obměna, když dorazily nové stroje řady Cat 972M, nyní přišla řada i na lomové rýpadlo. A volba padla pochopitelně opět na stroj Cat.

Zeppelin CZ dodal do Ševětína jeden z prvních strojů Cat 352 nové generace v České republice. Novinka přináší další posun v technice a technologiích a to vše při zachování spolehlivosti typické pro značku Cat. Na první pohled je to rýpadlo, jaké známe. Mohutný žlutý stroj hned zaujme svou velikostí, typické zbarvení s černou kabinou potom jasně odkazuje rýpadlo k rodině strojů Cat. Na stále ještě novotou zářícím laku se vyjímají nová loga Cat se stylizovaným červeným šestiúhelníkem.

I kdybychom toto všechno přehlédli, je tu ještě jedna věc naprosto typická pro nové stroje a to je jejich zvuk. Nebo lépe řečeno – jeho absence. Motor rýpadla běží hladce a tiše, takže vůbec neruší konverzaci u zahřívajícího se stroje. Srdcem rýpadla je motor Cat C13 s výkonem 425 koní, který zajistí dostatečnou sílu pro těžkou práci v lomu.  Ostatně při váze překračující padesát tun to není žádný drobeček, který by se zaleknul těžké práce. To ale neznamená, že by se nehledělo i na ekonomiku provozu a životní prostředí. Stroj nabídne oproti předchůdci o 10% nižší spotřebu paliva, přitom náklady na údržbu klesnou o celých 15 %.  Stabilitu rýpadlu poskytuje bytelný podvozek se šířkou v rozloženém stavu 3,5 metru.

Nová generace rýpadel Cat se pyšní především nadstandardní výbavou. Nové technologie tu jsou součástí výbavy každého stroje nové generace a Cat 352 samozřejmě není výjimkou. V moderní bohatě prosklenné kabině, která samozřejmě stále udržuje vysoký standard bezpečnosti strojů Cat a která v případě převrácení unese celou váhu stroje, je skvěle ergonomicky rozmístěná soustava ovládacích prvků, nastavení stroje a přehled základních údajů potom strojník snadno získá na dotykovém displeji. Systémů je tu celá řada.

Cat Payload například dohlíží na hmotnost nakládaného materiálu. Díky tomu má strojník neustále přehled, kolik kamene ještě může naložit, aby nebylo nákladní auto přetížené.

E-Fence brání rypadlu v pohybu mimo body definované obsluhou. To pomáhá chránit stroj i předměty v jeho okolí před poškozením.

Cat Product Link poskytuje bezdrátově přenos informací a dat dostupných prostřednictvím online rozhraní VisionLink®. To umožňuje správcům strojového parku v kanceláři rychle vyhodnotit důležité provozní informace.

Inovace najdeme i jinde. Systém Smart Mode automaticky přizpůsobuje výkon motoru a hydrauliky charakteru práce, snižuje spotřebu paliva a optimalizuje výkon. Otáčky motoru se automaticky snižují, když klesá potřeba hydrauliky, což dále snižuje spotřebu paliva.

A jsou tu i další systémy a inovace, seznam systémů a technologií by vydal na pořádnou knihu. To vše dohromady slouží však jedinému účelu – udělat práci efektivněji. Výrobce slibuje nárůst efektivity stroje až o 45 %. Efektivnější stroj znamená méně prostojů, více odvedené práce a lepší pracovní podmínky pro obsluhu stroje.

Kamenolom v Ševětíně tak získal nový cenný nástroj, díky kterému se zde dokáží popasovat po neustále narůstající poptávce po surovém kameni.

Cat 352_5
Cat 352_5
« 1 z 5 »

 

Nejlepší výrobce stavebnin roku 2018 – Mimořádná cena poroty pro Kámen a písek !!!

Letos se konal již 12. ročník soutěže Nejlepší výrobce stavebnin. Soutěž je určena pro všechny výrobce stavebních hmot a materiálů působící na území České republiky.

Soutěžilo ve dvou kategoriích: v kategorii firem s počtem do 300 pracovníků a v kategorii firem s počtem nad 300 pracovníků.

Slavnostní setkání firem, při kterém byla předána ocenění nominovaným firmám, se uskutečnilo 25. září 2019 v krásném a důstojném prostředí benediktinského Emauzského kláštera v Praze.

Odborná porota posuzovala přihlášené závody a provozy průmyslu výroby stavebnin zejména podle dosahované kvality, ekonomické úspěšnosti, silné pozice na trhu, energetické náročnosti výroby, zlepšování životního prostředí a řešení odpadového hospodářství, zavádění systémů řízení jakosti výroby, investic do výrobního zařízení v posledních třech letech, dosažené produktivity a zaměstnanosti.

Nejlepším výrobcem stavebnin roku 2018 se stali:

 • v kategorii do 300 zaměstnanců firma HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
 • v kategorii nad 300 zaměstnanců se stala firma P-D Refractories CZ, a.s.

 

Při slavnostním nominačním odpoledni byly rozdány také další ceny a „Zvláštní cenu poroty“ získala firma Kámen a písek, spol. s r.o., se sídlem v Českém Krumlově.

 Zdůvodnění poroty bylo následující:

 Jde o tradičního a zároveň největšího výrobce drceného kameniva v Jihočeském kraji, ale zároveň patřícího mezi 5 největších producentů kameniva v ČR a je vzorným reprezentantem těžebního průmyslu stavbeních hmot. Díky operativnosti a zaměření se na zákazníka je schopna pokrýt nárazové požadavky trhu, zejména při významných infrastrukturních stavbách. V loňském roce prodala 2,5 milionu tun kameniva, z toho 600 tisíc tun bylo z lomu Ševětín vyrobeno a dodáno na stavbu dálnice D3 od Veselí nad Lužnicí až po České Budějovice. Příkladem hodným následování je budovaný obchvat městysu Ševětín za 18 mil. Kč, který odvede veškerou dopravu z kamenolomu mimo intravilán městysu a silnice bude následně bezúplatně převedena do silniční sítě Jihočeského kraje.

Heslo firmy: Zákazník musí mít jistotu, že všechny jeho požadavky množstevní i kvalitativní – firma bezezbytku splní.

 Cenu z rukou Pavla Malinského převzal jednatel a výkonný ředitel Ing. Pavel Fučík.

Další speciální ceny získaly firmy BAUMIT, LAUFEN CZ, SEMMELROCK STEIN+DESIGN.

Pro firmu Kámen a písek je to další ocenění její dlouholeté spolehlivé a inovativní práce a potvrzení správné cesty ke společensky odpovědné firmě.

Nejlepší výrobce stavebnin 2018_Certifikát_Zvláštní cena poroty_

Hejtmanka Stráská předala ocenění společensky nejodpovědnějším firmám Jihočeského kraje a společnost Kámen a písek je mezi nimi

Do soutěže Cena hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost se přihlásilo celkem 32 firem. Do této soutěže se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace i obce realizující v loňském roce dobrovolné i nadstavbové aktivity. Cílem ocenění je zviditelnit příklady dobré a pozitivní praxe.

Vyhlášení soutěže se konalo 28.5.2019  v Sále zastupitelstva Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Mimo hodnotné ceny získali všichni přihlášení i Čestné uznání.

Společnost Kámen a písek, spol. s r.o. se umístila na druhém místě společně s firmou Mondi Bupak v kategorii Střední organizace s 250 a méně zaměstnanci, jejichž hlavní náplní činnosti je podnikání.

Ocenění převzal výrobně-technický ředitel Ing. Otakar Veselý, který reprezentoval firmu na této soutěži.

 

Firmy, které získaly ocenění:

Malé organizace s 50 a méně zaměstnanci, jejichž hlavní náplň činnosti je podnikání

 1. LESIKAR
 2. Český ostrovní dům – projekt Český soběstačný dům
 3. INPRESS

 

Střední organizace s 250 a méně zaměstnanci, jejichž hlavní náplň činnosti je podnikání

 1. Technické služby Tábor
 2. Kámen a písek společně s firmou Mondi Bupak
 3. TKP geo

 

Velké organizace s více než 250 zaměstnanci, jejichž hlavní náplň činnosti je podnikání

 1. Robert Bosch
 2. EATON Elektrotechnika
 3. ENGEL strojírenská

 

Organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní činnosti není podnikání s méně než 50 zaměstnanci

 1. THEIA – krizové centrum
 2. Czechitas
 3. Attavena a Regionální agrární komora Jihočeského kraje

 

Organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní činnosti není podnikání s více než 50 zaměstnanci

 1. Pomoc Týn nad Vltavou

Organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní činnosti není podnikání – obec“

 1. Obec Boršov nad Vltavou

Zdroj: https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/23918-hejtmanka-straska-ocenila-spolecensky-nejodpovednejsi-firmy-v-jihoceskem-kraji.html?utm_source=copy

 

Hejtmanka Stráská předání ocenění_1 Hejtmanka Stráská předání ocenění_2 Hejtmanka Stráská předání ocenění_3

Hejtmanka Stráská předání ocenění_4

Vážení zákazníci. Celodenní odstávka lomu BOR z důvodu servisu nakladače proběhne v Pondělí 1.11.2021.