Slavíme úspěch v soutěži NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2011

Společnost Kámen a písek, spol. s r.o. se zúčastnila v září 2012 soutěže NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNÍCH HMOT ROKU 2011. Tuto soutěž již tradičně organizuje ÚRS Praha ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR a pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. Účastní se jí všechny nejvýznamnější firmy z oblasti výroby stavebních hmot v České republice.

Naše společnost byla nominována do užšího výběru v kategorii do 150 zaměstnanců a nakonec jsme byli oceněni Zvláštní cenou poroty za zavádění inovativních technologií do výroby a podporu exportu. Byl oceněn náš projekt Optické třídění a drcení bílého vápencového kameniva, díky kterému jsme rozšířili výrobní sortiment a zvýšili náš export bílého vápence z lomu Krty do zahraničí.

Blahopřejeme celému týmu, který se na uvedeném projektu podílel a přejeme našich zákazníkům hodně úspěchů v jejich obchodech.

Oprava kapliček v Plešovicích (Obec Zlatá Koruna)

Slavnostním předáním 24.10.2011 byly završeny opravné práce na kapličkách v Plešovicích (Obec Zlatá Koruna), na jejichž financování se společnost Kámen a písek podílela.
Za provedené opravy patří upřímné díky panu Jiřímu Bauerovi, rodákovi z Plešovic a dlouholetému zaměstnanci firmy Kámen a písek.

Pravidelné setkání s bývalými zaměstnanci společnosti

Již tradičně proběhlo 24.10.2011 v hostinci Na Letné ve Zlaté Koruně setkání s bývalými zaměstnanci společnosti Kámen a písek. Letos se jednalo již o jubilejní 20 setkání a sešlo se 40 bývalých zaměstnanců. Slavnostně setkání zahájil generální ředitel společnosti Ing.Otakar Veselý, který všechny srdečně přivítal, sdělil přítomným novinky z firemního života, ocenil jubilanty a všichni přítomní uctili minutou ticha i ty, kteří již mezi námi nejsou.

Zvláště přivítal bývalého náměstka státního podniku Západočeské kamenolomy a štěrkopísky (předchůdce dnešní společnosti Kámen a písek) a svého spolupracovníka Ing. Václava Rampicha, který mimo jiné zmínil, že si velice cení, že se může takového setkání zúčastnit a že není běžné taková setkání ve firmách pořádat.

Příjemným zpestřením bylo promítnutí filmu o historii a současnosti lomu Plešovice. Film připravil náš bývalý zaměstnanec pan Jiří Bauer a patří mu náš velký dík za jeho stále aktivní účast a spolupráci při firemních aktivitách.

Všichni přítomní se dlouho bavili a diskutovali do pozdních večerních hodin a již se těší na další setkání opět za rok.

Setkání obchodních partnerů Kámen a písek, spol. s r.o. a ČR Beton Bohemia, spol. s r.o.

V listopadu jsme se tradičně setkali s obchodními partnery společností Kámen a písek, spol. s r.o. a ČR Beton Bohemia, spol. s r.o.
Setkání se tentokrát neslo ve znamení vína.
Po úvodním slovu a uvítání hostů v zámeckém sklepě panem generálním ředitelem Ing. Otakarem Veselým podal PhDr. Pavel Slavko, kastelán zámku v Českém Krumlově, krátký výklad k historii sklepů. Během volné degustace ve sklepech hosté ochutnávali a hodnotili vína z Moravy, Porýní i Jižní Ameriky. Ochutnávku vína završila prohlídka mašinérie, depozitáře a zázemí Barokního divadla. Program setkání pak dále pokračoval rautem s hudbou, během něhož byla oceněna tři nejlepší vína. Cenu obdrželi rovněž tři nejlepší degustátoři. Večerní program zpříjemnil svým vystoupením Ensemble Sancta Corona.

NOVÁ PROVOZOVNA „TERMINÁL ČB“ – prodejní sklad Č.Budějovice

Kámen a písek z našich kamenolomů a betonářský písek nyní pro vás ke koupi i v Českých Budějovicích

19. července 2010 jsme pro Vás zahájili prodej kameniva a písku v nové provozovně TERMINÁL ČB. Jedná se o prodejní sklad kameniva v Okružní ulici v Českých Budějovicích, kde naleznete široký sortiment kameniva pro Vaše stavby v Českých Budějovicích a blízkém okolí. Tento krok slouží k zdokonalení servisu pro Vás, naše ctěné zákazníky. Vaše stavby dokážeme zásobovat kamenivem rychleji a operativněji, s nižšími náklady na dopravu.

Již nemusíte až do kamenolomu !!! Ušetříte čas, zrychlíte a zlevníte Vaši stavbu !!!

JSME VÁM BLÍŽ !

Základní informace:

Název provozovny:
TERMINÁL ČB – Prodejní sklad kameniva Č.Budějovice

Adresa:
Okružní ulice (areál bývalé betonárny Mane, vjezd mezi železničními vlečkami u továrny Belis, bývalý Sfinx), GPS souřadnice, Loc: 48°59’7.824″N, 14°30’23.018″E

Provozní doba:
Po-Pá 7:00 – 15:30 hodin a dále dle Vašich potřeb při větších zakázkách

Kontakty:
Libor Šesták – vedoucí provozovny
tel.: 602 369 670
e-mail: spedice@kamen-ck.cz

Veronika Podhorská – vedoucí prodeje
tel.: 724 270 037
e-mail: veronika.podhorska@kamen-ck.cz

Nový výrobek – Bílý drcený vápenec, 0/1, 1/3, 3/5, 5/8 mm

V lomu Krty nově vyrábíme kamenivo vytříděné optickým třidičem o velikosti zrn 0/1, 1/3, 3/5, 5/8 mm. Toto kamenivo je vhodné pro výrobu teracových dlažeb a podobných betonových produktů. Kamenivo expedujeme volně ložené, nebo v bigbagu.

Soutěž Nejlepší výrobce stavebnin roku 2009

Českokrumlovská společnost Kámen a písek, spol. s r.o. zvítězila v soutěži Nejlepší výrobce stavebnin roku 2009

Velkého úspěchu a celostátního zviditelnění dosáhla společnost Kámen a písek, spol. s r.o., největší výrobce drceného kameniva v Jihočeském kraji, když se jí podařilo zvítězit v soutěži o Nejlepšího výrobce stavebnin v kategorii do 150 zaměstnanců. Porota vybrala tři firmy bez udání pořadí. Společně s českokrumlovskou firmou zvítězily společnosti Diton a Stomix. Mezi hodnotící kritéria patří ekonomické ukazatele a zejména zavádění inovativních výrobních postupů a procesů a investování do moderních technologií. Společnost Kámen a písek prezentovala optické třídění bílého kameniva v lomu Krty, výrobu směsného kameniva (směs těženého a drceného kameniva 0/4 mm) do betonu a výrobu mechanicky zpevněného kameniva MZK 0/32 mm. Všechny tyto inovativní postupy slouží k uvedení nových výrobků na trh a hospodárnému využití ložisek stavebního kamene.

Finálové předání cen proběhlo 30. 9. 2009 na půdě Senátu České republiky v Praze při příležitosti Dnů stavitelství a architektury z rukou předsedy Senátu PČR MUDr. Přemysla Sobotky a prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Ing. Václava Matyáše.

Soutěž probíhá pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a Svazu podnikatelů ve stavebnictví České republiky. Letos proběhl druhý ročník soutěže. Soutěže se účastní přední výrobci stavebních hmot, ať už jsou to výrobci kameniva, cementu, cihel, zdících systémů, betonových výrobků, prefabrikátů, omítek, zateplovacích systémů, fasádních barev, výrobci obkladů a ostatních stavebnin. Soutěží se ve dvou kategoriích, podniky do 150 zaměstnanců a podniky nad 150 zaměstnanců. V první fázi je nominováno 10 nejlepších firem do užší nominace a dále jsou vyhodnoceny tři vítězné firmy bez udání pořadí.

Prověrky BOZP a komplexní prohlídka technického zařízení

V měsíci květnu proběhly na všech provozovnách prověrky BOZP a komplexní prohlídka technického zařízení. Tato prověrka slouží ke zvýšení bezpečnosti provozu v kamenolomech a zároveň ke zlepšení technologických procesů a pořádku na provozovnách. Prověrková komise konstatovala, že všechny provozovny byly na prověrku dobře připraveny.

Marathon Linz

Již tradičně se zúčastnil běžecký tým KKTH ve složení Pavel Fučík, Petr Hladík, Stanislav Barth, Václav Mikoláš štafetového maratónského běhu v Linzi. Za ideálního počasí se podařilo našemu týmu zlepšit svůj loňský výkon a s časem 3hod 33 min 45 sek jsme dokončili závod jako nejlepší štafetová čtveřice z České republiky.

Hrubotřídič v lomu Písek

V dubnu letošního roku jsme v rámci přípravy ložisek v našem lomu Písek zajistili odtřídění zahliněných skrývkových partií prostřednictvím instalovaného hrubotřídiče Warrior 1300, díky kterému zavádíme na trh pro naše zákazníky tři nové produkty v tomto lomu, a to:

PDK 0/11 odval, nestandard 16/125 a lomový kámen 125/500

Vážení zákazníci. Celodenní odstávka lomu BOR z důvodu servisu nakladače proběhne v Pondělí 1.11.2021.