Audit ISO 9001 a systému řízení výroby ve společnosti Kámen a písek, spol. s r.o. v roce 2008

V srpnu 2008 byl proveden externí audit systému řízení jakosti ISO 9001 a systému řízení výroby společností TAZUS České Budějovice. Audit byl zaměřen na dodržování systému řízení výroby a jakosti na všech provozovnách, laboratoři, dílnách, v centrálním zásobování a na ředitelství firmy.

Auditoři prověřili změny v dokumentaci oproti roku 2007, vedení dokumentace, výcvik zaměstnanců, neshody ve výrobě, expedici našich výrobků a další systémové náležitosti. Společnost prošla auditem bez nedostatků, dodržuje systém řízení výroby i jakosti.. I toto svědčí o tom, že naši zákazníci se mohou těšit i nadále na kvalitní kamenivo a služby.