Akvizice kamenolomů Bor a Štiptoň

Po několikaměsíčním jednání jsme 28.1.2013 dokončili akvizici dvou kamenolomů – lomu Bor a Štiptoň a tímto jsme je začlenili do společnosti Kámen a písek a staly se našimi novými provozovnami.